Annals de Medicina                         

2014, Volum 97, Número 4, octubre / novembre / desembre

 

EDITORIAL
 • Adequació clínica i recerca

  X. Bonfill
  veure text ] [ PDF ]
 

VIDRE I MIRALL: SELECCIÓ D’INICIATIVES PRESENTADES A LA 3a JORNADA DEL PLA DE SALUT DE CATALUNYA (3)
 • Deu anys de teledermatologia entre el Pirineu i l’Hospital Arnau de Vilanova

  J. L. Remón, J. M. Casanova
  veure text ] [ PDF ]
 • Atenció continuada ICO24hores: preguntem per millorar

  E. Coma, A. Rodríguez-Cala, J. Trelis i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Anàlisi del web Sexe Joves: www.sexejoves.gencat.cat

  G. Falguera, M. T. Lluch, D. Costa i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • La consulta a distància sense malalt: una prestació que permet millorar l’accés des de l’atenció primària a l’atenció especialitzada

  X. Ansa, L. Mairal, L. Rius
  veure text ] [ PDF ]
 • Teleúlceres, una alternativa assistencial amb més d’un any d’experiència

  A. Navarro, A. Badrenas, J. Vidal-Alaball i col•ls.
  veure text ] [ PDF ]
 

RODA CONTÍNUA DE FORMACIÓ I CONSENS
 • La farmàcia clínica, una eina estratègica per a la millora de la seguretat del pacient pediàtric

  R. Farré, A. Mas, M. Villaronga i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • La Societat Catalana d’Història de la Medicina: orígens i trajectòria

  L. Guerrero
  veure text ] [ PDF ]
 • Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut: 140 anys recorreguts

  J. Iglesias
  veure text ] [ PDF ]
 • Com afavorir l’abandó de l’ús prolongat de benzodiazepines: un assaig clínic

  C. Vicens, F. Bejarano
  veure text ] [ PDF ]
 • Les famílies disfuncionals amb afectació diferida. La transmissió generacional de patologies psicosomàtiques

  R. Quilis
  veure text ] [ PDF ]
 

SENSE AMNÈSIA
 • Eponímia mèdica catalana. La taulinoplàstia

  J.-E. Baños, E. Guardiola
  veure text ] [ PDF ]
 • Entendre les decisions dels pacients: punts de vista cognitius i emocionals

  D. A. Redelmaier, P. Rozin, D. Kahneman
  veure text ] [ PDF ]
 

FENT D’ESCRIPTOR
 • Metges escriptors a Catalunya (1)

  D. Parellada
  veure text ] [ PDF ]