Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Relació de Societats

 
Acupuntura
Societat Científica d'Acupuntura
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2002
Núm. registre: 27.841

Aportació: Numeraris: 9,00 €/trim. (metges amb títol d'acupuntor, cal enviar-lo a: academia@academia.cat) // Afins: 6,00 €/trim. (metges sense títol d'acupuntor i altres)

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.scacb.cat/
 
AECS
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 37,30€ anuals (24,86€ Acadèmia+12,44€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu e.: aecs@academia.cat
Web: http://www.aecs.org
 
Al.lèrgia
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.382

Aportació: 6,01 € trimestrals

Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat, que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la a: academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu e.: scaic@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/allergia
 
Alimentació
Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Núm. registre: 11.369

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/alimentacio
 
Anatomia Pat.
Societat Catalana d'Anatomia Patològica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1968
Núm. registre: 10.904

Aportació: 30,05 € anuals 75,13 € anuals els socis que volen rebre mostres dels seminaris

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/index.htm
 
Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1954
Núm. registre: 10.906

Aportació: 10 € trimestrals Residents: 50% de reducció

Telèfon: 932030756
Correu e.: cristinarey@academia.cat
Web: http://www.scartd.org
 
Angiologia
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1949
Núm. registre: 11.325

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.scacve.org
 
ATCTabac
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2010
Núm. registre: 55.038

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/cttabaquisme
 
Bioètica
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 
Biotecnologia
Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2013
Núm. registre: 51.790

Aportació: sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: academia@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/biotecnologia
 
C. Cardíaca
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1978
Núm. registre: 11.342

Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/ccardiaca
 
C. Major Amb.
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2009
Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 
C. Màxil.lofacial
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 € semestrals Residents: 100% de reducció pels R-1 / 18,03 € semestrals pels R-2, R-3, R-4 i R-5

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al fax 93 203 14 85 o al correu: academia@academia.cat

Telèfon: 932031318
Correu e.: xaviernieves@academia.cat
Web: http://www.maxilocat.cat
 
C. Ortopèdica
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 € trimestrals Residents: 100% de reducció La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: sccot@academia.cat
Web: http://www.sccot.cat
 
C. Plàstica
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.172

Aportació: 60,00 € semestrals

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat i enviar-lo a academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.sccpre.org
 
C. Toràcica
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1992
Núm. registre: 18.582

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/ctoracica
 
CAMFiC
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
C/  Diputació 316
08009 Barcelona

Data fundació: 1994
Aportació: Quota CAMFiC: 7,89 € semestrals (R-1 i R-2: reducció del 75% R-3 i R-4: reducció del 50%) // Soc. Española: 30,25 € anuals // Diplomats i altres contactar amb la camfic directament

Telèfon: 933011777
Correu e.: bego@camfic.org
Web: http://www.camfic.cat/
 
Cardiologia
Societat Catalana de Cardiologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1973
Núm. registre: 24.157

Aportació: Especialistes: 16,16 € anuals || Residents especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 16,16€ anuals

Telèfon: 932036098
Correu e.: sccardiologia@academia.cat
Web: http://www.catcardio.cat
 
Cirurgia
Societat Catalana de Cirurgia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1928
Núm. registre: 762

Aportació: Numeraris: 42,56 € anuals Residents: R-1 reducció del 100%, R2 a R-5 reducció del 50% Corresponents: 21,28 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.sccirurgia.org
 
Citopatologia
Societat Catalana de Citopatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 18.170

Aportació: 30.05 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/index
 
Contracepció
Societat Catalana de Contracepció
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.745

Aportació: 6,25 € trimestrals Soc. Española: 8,75 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 
Cures Pal.liatives
Societat Catalano-balear de Cures Pal.liatives
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 12.158

Aportació: 7,50 € trimestrals

Telèfon: 932032331
Correu e.: jorginafabre@academia.cat
Web: http://www.scbcp.cat/