Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


TMB, necessita infermer/a especialista en infermeria del treball
Publicació: 06/02/2018
Referència: 5142
Descripció:

TMB, empresa de transport públic de Barcelona, ofereix una plaça d’infermer/a especialista en infermeria del treball per incorporar-se al Servei de Prevenció propi.

FUNCIONS PRINCIPALS:
Les funcions principals d’aquest lloc de treball són les següents:
 Desenvolupar el conjunt d’activitats pròpies de la infermeria del treball dins de l’àmbit d’actuació preventiva. Llista no exhaustiva: fer proves complementàries, obtenir mostres per a l’anàlisi clínica, fer cures i tractaments instrumentals no invasius o mantenir i optimitzar els instruments i el material farmacològic, entre d’altres.
 Obtenir i analitzar les dades per col·laborar en determinar l’estat de salut del/de la treballador/a i descriure les seves capacitats i/o problemes.
 Proposar mesures preventives pròpies d’infermeria o requerir la presència del personal facultatiu per atendre de manera òptima la complexitat de la vigilància o assistència.
 Prioritzar els problemes detectats al personal, desenvolupar i executar un pla d’acció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia.
 Proporcionar, sempre que calguin, cures d’infermeria de manera sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada persona i fent èmfasi en la comunicació i la informació.
 Garantir la continuïtat de la vigilància de la salut utilitzant la comunicació formal i estructurada, donant una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip, garantint una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica professional.
 Incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.
 Contribuir en el procés d’investigació dels accidents de treball.
 Contribuir en el procés d’avaluacions de riscos de llocs i centres de treball.
 Dur a terme la formació d’àmbit sanitari dins de la prevenció de riscos laborals.
 Dur a terme activitats de promoció de la salut.
 Dur a terme qualsevol altra funció, pròpia de les seves competències professionals, que s’inclouen a la legislació vigent (Llei 31/95, RD 1993/95 i RD 843/2010) o al pla general de prevenció de riscos laborals i que pugui requerir la direcció tècnica del Servei de Prevenció.
 Donar suport i atendre qualsevol altre tipus de tasca tècnica/administrativa de suport avançada i que li requereixi la seva prefectura directa i/o la direcció del servei.
REQUERIMENTS IMPRESCINDIBLES:
 Titulació universitària en infermeria (finalitzada i homologada). Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial.
 Tenir l’especialitat d’infermeria del treball. Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial.
 Aportar una experiència laboral mínima de 3 anys en el desenvolupament del conjunt d’activitats pròpies de la infermeria dins d’una unitat sanitària de prevenció de riscos laborals. Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial l’experiència laboral aportada.
 Coneixements avançats d’eines informàtiques (paquet Office).
 Domini del català i del castellà, tant orals com escrits.
 Competències: iniciativa, flexibilitat, orientació a resultats, orientació al client, treball en equip, comunicació, planificació i organització, presa de decisions i un alt compromís amb les persones i els objectius de l’organització.
ES VALORARÀ:
 Experiència clínica en la gestió de proves instrumentals pròpies de la vigilància de la salut.
 Disposar del títol de tècnic superior en prevenció de riscos laborals.
 Experiència en impartir formació.
 Experiència en la gestió i l’ús de sistemes d’informació.
S’OFEREIX:
 Integració en un servei de prevenció propi, amb un equip de professionals orientats a millorar els nivells de salut, seguretat i benestar laboral del personal d’una empresa líder en el sector del transport públic a Catalunya.
 Incorporació en una organització sòlida i estabilitat laboral.
 Millora personal d’habilitats i coneixements vers la formació continuada.
 Categoria professional: ajudant tècnic sanitari (retribució segons conveni).
LES PERSONES INTERESSADES han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat), apartat «Treballa amb nosaltres», oferta «INFERMER/A ESPECIALISTA EN INFERMERIA DEL TREBALL - Ref. 92610», adjuntant-hi el CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 8 de febrer del 2018.
Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents: nom i cognoms, telèfons de contacte, adreça electrònica, adreça postal, DNI, data de naixement i titulacions acadèmiques finalitzades.
Cal incloure-hi, també, un detall exhaustiu de l’ experiència laboral aportada: tipologia de l’empresa on s’ha treballat i la durada, les funcions i activitats desenvolupades a cada empresa i concretar tots els punts que apareixen a l’apartat de requeriments. NO S’ACCEPTARÀ CAP CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES (titulacions i especialitats incloses).
Es farà una preselecció de currículums segons els criteris de formació i l’experiència laboral descrits. Les persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.
Totes les candidatures que no rebin cap notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de recepció de candidatures) es consideren no preseleccionades

TMB, empresa de transport públic de Barcelona, ofereix una plaça d’infermer/a especialista en infermeria del treball per incorporar-se al Servei de Prevenció propi.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 Desenvolupar el conjunt d’activitats pròpies de la infermeria del treball dins de l’àmbit d’actuació preventiva. Llista no exhaustiva: fer proves complementàries, obtenir mostres per a l’anàlisi clínica, fer cures i tractaments instrumentals no invasius o mantenir i optimitzar els instruments i el material farmacològic, entre d’altres.

 Obtenir i analitzar les dades per col·laborar en determinar l’estat de salut del/de la treballador/a i descriure les seves capacitats i/o problemes.

 Proposar mesures preventives pròpies d’infermeria o requerir la presència del personal facultatiu per atendre de manera òptima la complexitat de la vigilància o assistència.

 Prioritzar els problemes detectats al personal, desenvolupar i executar un pla d’acció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia.

 Proporcionar, sempre que calguin, cures d’infermeria de manera sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada persona i fent èmfasi en la comunicació i la informació.

 Garantir la continuïtat de la vigilància de la salut utilitzant la comunicació formal i estructurada, donant una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip, garantint una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica professional.

 Incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

 Contribuir en el procés d’investigació dels accidents de treball.

 Contribuir en el procés d’avaluacions de riscos de llocs i centres de treball.

 Dur a terme la formació d’àmbit sanitari dins de la prevenció de riscos laborals.

 Dur a terme activitats de promoció de la salut.

 Dur a terme qualsevol altra funció, pròpia de les seves competències professionals, que s’inclouen a la legislació vigent (Llei 31/95, RD 1993/95 i RD 843/2010) o al pla general de prevenció de riscos laborals i que pugui requerir la direcció tècnica del Servei de Prevenció.

 Donar suport i atendre qualsevol altre tipus de tasca tècnica/administrativa de suport avançada i que li requereixi la seva prefectura directa i/o la direcció del servei.

 

REQUERIMENTS IMPRESCINDIBLES:

 Titulació universitària en infermeria (finalitzada i homologada). Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial.

 Tenir l’especialitat d’infermeria del treball. Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial.

 Aportar una experiència laboral mínima de 3 anys en el desenvolupament del conjunt d’activitats pròpies de la infermeria dins d’una unitat sanitària de prevenció de riscos laborals. Al llarg del procés s’haurà d’acreditar de manera oficial l’experiència laboral aportada.

 Coneixements avançats d’eines informàtiques (paquet Office).

 Domini del català i del castellà, tant orals com escrits.

 Competències: iniciativa, flexibilitat, orientació a resultats, orientació al client, treball en equip, comunicació, planificació i organització, presa de decisions i un alt compromís amb les persones i els objectius de l’organització.

 

ES VALORARÀ:

 Experiència clínica en la gestió de proves instrumentals pròpies de la vigilància de la salut.

 Disposar del títol de tècnic superior en prevenció de riscos laborals.

 Experiència en impartir formació.

 Experiència en la gestió i l’ús de sistemes d’informació.

 

S’OFEREIX:

 Integració en un servei de prevenció propi, amb un equip de professionals orientats a millorar els nivells de salut, seguretat i benestar laboral del personal d’una empresa líder en el sector del transport públic a Catalunya.

 Incorporació en una organització sòlida i estabilitat laboral.

 Millora personal d’habilitats i coneixements vers la formació continuada.

 Categoria professional: ajudant tècnic sanitari (retribució segons conveni)

LES PERSONES INTERESSADES han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat), apartat «Treballa amb nosaltres», oferta «INFERMER/A ESPECIALISTA EN INFERMERIA DEL TREBALL - Ref. 92610», adjuntant-hi el CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 8 de febrer del 2018.Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents: nom i cognoms, telèfons de contacte, adreça electrònica, adreça postal, DNI, data de naixement i titulacions acadèmiques finalitzades.

Cal incloure-hi, també, un detall exhaustiu de l’ experiència laboral aportada: tipologia de l’empresa on s’ha treballat i la durada, les funcions i activitats desenvolupades a cada empresa i concretar tots els punts que apareixen a l’apartat de requeriments.

NO S’ACCEPTARÀ CAP CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES (titulacions i especialitats incloses).

Es farà una preselecció de currículums segons els criteris de formació i l’experiència laboral descrits. Les persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.Totes les candidatures que no rebin cap notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de recepció de candidatures) es consideren no preseleccionades