Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria interna / externa: DOCUMENTALISTES CLÍNICS
Publicació: 13/06/2017
Referència: 4329
Descripció:
CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar TRES:
DOCUMENTALISTA CLÍNIC
Requisits:
· Titulació: Llicenciatura, Grau, Diplomatura o Tècnic de Grau Superior, relacionada amb
documentació sanitària
· Formació en codificació de dades clíniques amb CIE-10-MC/PCS
· Experiència en indexació i codificació de dades clíniques
· Coneixement del català equivalent a nivell C
· Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari
Es valorarà:
· Coneixements de ICD-9-MC
· Competències professionals: Flexibilitat i aprenentatge; Compromís professional i
institucional; Orientació a resultats; Treball en equip; Orientació al Client Intern/Extern;
Efectivitat i qualitat; Planificació i organització; Gestió informació clínic-assistencial;
Metodologia de qualitat; Sistemes d’Informació Sanitària.

CONVOCATÒRIA INTERNA / EXTERNA

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar TRES:DOCUMENTALISTES CLÍNICS.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura, Grau, Diplomatura o Tècnic de Grau Superior, relacionada amb documentació sanitària.
 • Formació en codificació de dades clíniques amb CIE-10-MC/PCS.
 • Experiència en indexació i codificació de dades clíniques.
 • Coneixement del català equivalent a nivell C.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

Es valorarà:

 • Coneixements de ICD-9-MC.
 • Competències professionals: Flexibilitat i aprenentatge; Compromís professional iinstitucional; Orientació a resultats; Treball en equip; Orientació al Client Intern/Extern;Efectivitat i qualitat; Planificació i organització; Gestió informació clínic-assistencial;Metodologia de qualitat; Sistemes d’Informació Sanitària.
S’ofereix:
 • Subgrup professional en funció de titulació aportada.
 • Ubicació: Documentació clínica.
 • Contractació indefinida.
 • Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital.
 • Jornada anual a temps complert, en torn de matí i tarda, de dilluns a divendres.
Documentació i termini de presentació:
Els interessats hauran d’adreçar a la Direcció de Recursos Humans de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/ Sant Antoni M. Claret, 167, 08025 Barcelona, la següent documentació, indicant la referència (2017-110):
 1. Escrit sol·licitant participar en el procés de selecció (per duplicat).
 2. Historial professional actualitzat.
 3. Fotografia actual tipus carnet.
A requeriment de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ser seleccionat. La interpretació dels requisits i la seva exigència a els/les candidats/es, així com la valoració de mèrits i competències, serà facultat exclusiva de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Un mes després de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades lliurades de caràcter personal són susceptibles de tractament automatitzat i que s’integraran en un fitxer titularitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció objecte d’aquesta convocatòria i informar de futures ofertes laborals. Els destinataris d’aquestes dades seran el Departament de Recursos Humans propi o aliè, que a l’efecte sigui contractat. El/la candidat/a té la possibilitat de exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord a la legalitat vigent.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 6 de juliol a les 15 hores.