Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Oferta facultatius/ves pediatria
Publicació: 11/06/2018
Referència: 5688
Descripció:

TREBALLA A L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT GIRONA L'Institut Català de la Salut (ICS) és el principal proveïdor de serveis sanitaris d'Atenció Primària de Girona amb implantació a tot el territori de la Regió Sanitària. Actualment gestiona 26 equips d'atenció primària (EAP), amb 570.959 usuaris assignats, i un equip d'atenció primària penitenciari. També gestiona els dispositius d'atenció continuada, PADES, ASSIR i RHB. Des de fa sis anys l'organització territorial de la Direcció d'Atenció Primària (DAP) ha passat d'un treball en base a territoris (Serveis d'Atenció Primària) a un treball per àrees específiques amb una visió global territorial. La diversitat de proveïdors de la Regió Sanitària Girona no impedeix que els processos assistencials s'adaptin a les característiques de cada territori. La direcció dels EAP es regeix pel principi d'autonomia de gestió. L'equip directiu està format per un/a director/a, un/a adjunt/a a la direcció, i un/a referent de gestió i serveis (els dos primers comandaments poden gestionar més d’un EAP). El funcionament dels equips d’atenció primària es basa en una clara orientació assistencial i de resolució de problemes, així com en el treball en equips multidisciplinaris (metges/es de família, pediatres, diplomats/es sanitaris/es d'infermeria, odontòlegs/es, auxiliars d'infermeria, personal d'atenció al ciutadà i, en alguns equips, treballador/a social. A més a més, els equips interactuen amb altres professionals que presten atenció als EAP (psicòlegs/es del programa de suport a primària, llevadores, i psicòlegs/es de cronicitat o fisioterapeutes, en funció del territori. Els resultats assistencials en general són bons i, en concret, la DAP Girona ha obtingut els millors resultats de tot l'ICS en el contracte de gestió. Més del 80% de residents de medicina de família que han acabat l'especialitat durant els últims 4 anys estan treballant als nostres equips amb contractes estables i, en alguns casos, en llocs de responsabilitat. Als EAP de la Direcció d’Atenció Primària de Girona es potencien diverses àrees de coneixement que permeten un desenvolupament professional en diferents activitats assistencials com:  Ecografia: la majoria dels equips disposen d’un o més ecògrafs. Per aquest motiu, s’organitzen cursos anuals sobre aquesta tècnica de cent hores de durada de formació continuada.  Retinografies: disposem d’una àmplia distribució de retinògrafs per tot el territori i potenciem la lectura de retinografies per tots els professionals.  Treball en residències geriàtriques: segons conveni, aquestes reben servei assistencial de dels EAP.  Diversos projectes comunitaris en col•laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i els serveis socials dels territoris.  Programa "Nens en moviment" per a l'abordatge de l'obesitat infantil i la promoció d'hàbits saludables, guardonat el 2016 amb el premi a l'Àmbit Sanitari, atorgat pel Pla Integral de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'abril-2018 amb el Premi Estratègia NAOS, en l'àmbit sanitari del Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat en el marc dels XI Premis Estratègia NAOS, edició 2017.  Territori pilot per a la implementació del programa d'atenció a la complexitat en Salut Mental, que es va iniciar en la zona del Pla de l'Estany, posteriorment a la zona de la Garrotxa i actualment es troba en fase d’extensió progressiva a la resta del territori. Una gran quantitat de professionals estan implicats en projectes, no només dels EAPS o de la DAP sinó també en projectes de centre corporatiu de l'ICS o en d'altres del CatSalut. En una organització on prima el coneixement, la Unitat de Formació té una importància cabdal. Durant l’any 2017 s'han fet aproximadament unes 250 activitats formatives adreçades a tots els col•lectius o a col•lectius específics en funció de al temàtica de l’activitat. Disposem d'una Unitat Docent Multiprofessional de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària que compta amb sis EAP acreditats per a la formació de MIR i dos EAP per a la d'IIR; a més a més, sis EAP estan en procés d’acreditació. Anualment es convoquen 21 places de MIR i 4 d'IIR. Existeix una estreta col•laboració, per una banda, amb la facultat de medicina i d’infermeria de Universitat de Girona, la facultat d’infermeria de la Universitat de Vic i de la Blanquerna de Barcelona, en la formació de grau; i per altra banda, amb la Universitat de Vic de la qual es reben estudiants de fisioteràpia i, dietètica i nutrició. Una altra línia important per a la DAP Girona és la de recerca. Disposem d'una Unitat de recerca que, entre d'altres tasques, dona assessorament i suport metodològic als equips, fa formació dirigida a metodologia de la recerca, i dona suport a la realització de tesis doctorals. També cal destacar que aquesta unitat de recerca compta amb plataformes de recerca sòlides com són el REGICOR, SIDIAP i rediAPP, i col•labora amb grups nacionals i internacionals. Tots els EAP han aconseguit l’acreditació per part del Departament de Salut amb un grau d’assoliment molt important. L'ICS Girona ofereix als professionals interessats en rebre ofertes:  Contracte estable (eventual anual o interí) al 100% de la jornada.  Possibilitat de desenvolupament personal/professional.  Integrar-se a l’empresa líder en el sector sanitari del territori. Les persones interessades poden enviar el seu currículum a la següent adreça de correu: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat També poden contactar per telèfon a la unitat de Recursos Humans: 972 20 00 00 / 972 94 13 11 (Sra. Isabel Lozano i Sra. María José González)