Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
XXIV Jornada Anual Farmàcia Clínica
La infecció des d’un altre perspectiva

Dimarts, 19 de juny de 2018 | Auditori| L'Acadèmia - Can Caralleu

19-06-2018 | Auditori

09:30 - 10:00 Rececpció i lliurament documentació

10:00 - 10:20 Inauguració Oficial

-: Dra. Maria Antònia Mangues Bafalluy  

Vicepresidenta de la F Acadèmia

-: Dra. Cristina Roure Nuez  

Presidenta de la SCFC

10:20 - 11:15 Conferència Inaugural

Presentador/a: Dr. Ana de Andrés  

Parc Sanitari Pere Virgili

Epidemiologia de les malalties transmissibles al segle XXI

Ponent: Dr. Antoni Trilla Garcia

Hospital Clínic, Barcelona

11:15 - 12:15 Controversies

Profilaxi pre-exposició

La industria i la investigació en antibiòtics

12:15 - 12:45 Pausa cafè

12:45 - 13:30 Experiències

Programes d'Optimització de l'Ús d'Antibiòtics (PROA) a l'Àmbit Hospitalari

Programes d'Optimització de l'Ús d'Antibiòtics (PROA) a l'Atenció Primària

La farmàcia Comunitària en la Promoció de l'Ús Racional dels Antibiòtics

13:30 - 13:40 Presentació dels Premis RUTA EXCEL·LÈNCIA

13:30 - 15:00 Dinar

13:40 - 14:15 Passat, Present i Futur de l'Antibioteràpia

14:15 - 14:30 Cloenda

19-06-2018 | 15:00 - 18:00 | Sala 10