Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
X Jornada SCATT

Divendres, 7 de febrer de 2020 | Caixafòrum Barcelona

07-02-2020 | 08:00 - 15:00 | CaixaForum Barcelona | Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 (08038 Barcelona)

08:30 - 08:50 Registre i lliurament de la Documentació

09:00 - 10:15 SESSIONS Simultànies

Sessió 1 ~ Trastorns psiquiàtrics i abordatge en tabaquisme

Sessió 2 ~ Tabaquisme i medi ambient

10:15 - 10:45 Pausa Cafè

10:45 - 11:00 Inauguració oficial

11:00 - 11:15 10 anys SCATT

11:15 - 12:15 Taula 1 ~ Malalties emergents en tabaquisme

12:15 - 13:15 Taula 2 ~ Presentació comunicacions orals & Premis

13:15 - 14:15 Taula 3 ~ Actualització de la legislació i nous consums.

14:15 - 15:00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SCATT Reservada a socis