Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
24è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Dijous, 18 d'octubre de 2018 | L'Acadèmia - Can Caralleu

18-10-2018 | 09:30 - 14:00 | Sala 4

18-10-2018 | Auditori

09:00 - 09:30 Registre i lliurament de documentació

09:30 - 10:30 Diagnòstic de precisió: de l'anàlisi poblacional a l'atenció centrada en la persona

Moderador/a: Dr. Sebastià Santaeugènia  

Visió poblacional: Big-Data

Ponent: Dr. Ricard Gavaldà

Visió indicidual: Atenció Centrada en la persona

Ponent: Dra. Ingrid Roca Braso

10:30 - 11:30 Diagnòstic de precisió més enllà de les malalties: necessitats complexes d'atenció

Ponent: Dra. Ainoha Videgain Vázquez  

La complexitat d'avaluar i afrontar les necessitats emocionals

Diagnòstic de complexitat social: update d'instruments de detecció

Ponent: Dra. Victòria Mir

11:30 - 12:00 Pausa - Cafè

12:00 - 12:20 Inauguració

12:20 - 13:00 Conferència Inaugural

13:00 - 14:00 Abordatge del pacient fràgil amb diabetis

Quan i com prescriure la teràpia guanyadora en el malat fràgil diabètic amb risc nutricional

14:00 - 15:30 Pausa - Dinar

15:30 - 16:30 De l'envelliment actiu a la presa de decisions compartida: El paper de les noves tecnologies

Com la tecnologia pot afavorir un envelliment actiu i saludable?

El paper de les noves tecnologies en la presa de decisions compartida

16:30 - 17:30 Pendent de confirmació

17:30 - 20:00 Assemblea

18-10-2018 | Sala 1

10:30 - 11:30 Taller pràctic sobre Hipacusia

16:30 - 17:30 La presa de decisions anticipades (PDA) a la pràctica

18-10-2018 | Sala 2

13:00 - 14:00 Maneig de precisió en l'osteoporosi i frantures per a fragilitat

El paper de les Unitats de Fractura (FLS) en la Prevenció secundària

Unitats d'ortogeriatria: on som i cap a on anem?

Diagnòstic situacional i indicació de tractament específic de l'osteoporosi: de l'edat cronològica a l'edat biològica

18-10-2018 | Sala 3

13:00 - 14:00 Maneig de precisió d'infeccions nosocomials multi-resistents

Utilitat del Big-data en el maneig del Clostridium Difficile

Programa d'Optimització de l'Ús d'Antimicrobians (PROA)

Abordatge d'infeccions multiresistents en l'àmbit socio-sanitari, en un marc de col·laboració inter-institucional

18-10-2018 | Sala 10

15:30 - 16:30 Atenció centrada en la persona i demència: l'experiència de les residències

Diferents models d'intervenció en unitats de demència en centres residencials: una mirada des de l'atenció centrada en la persona

16:30 - 17:30 Millors comunicacions sobre dignòstic de precisió i presa de decisions en geriatria

19-10-2018 | 09:00 - 14:00 | Sala 4

19-10-2018 | Sala 10

10:15 - 11:15 Taller pràctic d'innovació en el maneig no farmacològic del restrenyiment

13:15 - 14:00 Hipoacusia, impacte i maneig

15:30 - 16:45 Exercici físic i recuperació funcional durant les crisis de salut

19-10-2018 | Auditori

09:30 - 10:15 Millors comunicacions sobre intervencions de valor i provisió de serveis en geriatria

10:15 - 11:15 Intervencions de valor en geriatria: de la visió territorial a la presa de decisions individualitzada

Pràctica de valor 1: Cardiogeriatria: l'experiència al Parc de Salut Mar

Pràctica de valor 2: Model de Prescripció Centrada en la Persona

11:15 - 11:45 Pausa - Cafè

11:45 - 12:30 La fragilitat més enllà de la geriatria: aplicabilitat del concepte de fragilitat en els diversos àmbits assistencials

12:30 - 13:15 Intervencions de valor en la prevenció de discapacitat en persones fràgils

Intervenció multifactorial en gent gran fràgil a l'Atenció Primària. Estudi Fragility

Un cas d'implementació real: el projecte +ÀGIL Barcelona

13:15 - 14:00 Síndrome de sensibilització central

14:00 - 15:30 Pausa - Dinar

15:30 - 16:45 Grups de Treball de la SCGiG: Update dels projectes i pràctiques de valor: què fer i què no fer en geriatria

Grup de Treball d'ortogeriatria

Grup de Treball d'Oncogeriatria

Grup de Treball de demències

Grup de Treball de malalties infeccioses

Grup de Treball de final de vida

ESTUDIS ORIGINALS A PARTIR DEL DELIRIUM DAY. Grup de Treball de demències

16:45 - 17:30 CONFERÈNCIA DE CLAUSURA. Ciutats cuidadores: l'atenció a les persones més enllà dels sistemes de salut

17:30 - 18:00 Lliurament de premis i beca Vicens Mercadé

19-10-2018 | Sala 9

13:15 - 14:00 Anticoagulació en situacions de complexitat

19-10-2018 | Sala 8

12:30 - 13:15 Pobresa i solitud com a condicions cròniques emergents en la gent gran

Relacions socials i solitud

Fragilitat social i atenció integrada