Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
Des de la idea al projecte: Curs teòric-pràctic de recerca bàsica sobre envelliment 2019-2020

Dies 11, 24 i 25 d'octubre de 2019 | 10:00 h | Sales 10 i 9 | l'Acadèmia - Can Caralleu

11-10-2019 | Sala 10

10:00 - 11:00 Presentació del curs

Director/a: Dr. Marco Inzitari  

11:00 - 13:00 Presentació d'idees/projectes

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

Ponent: Dra. Laura Mònica Pérez  

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

13:00 - 13:45 Des de la pregunta al disseny

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

13:45 - 15:00 Pausa Dinar

15:00 - 15:45 Bases de la evidència: les revisions

Ponent: Dra. Marta Roqué Fíguls  

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

15:45 - 16:30 Càlcul de la N: abordatge orientatiu

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

16:30 - 17:15 Escriure un projecte de manera estructurada

Ponent: Dra. Laura Mònica Pérez  

17:15 - 18:00 Investigació qualitativa i implicació dels usuaris

Ponent: Dr. Daniel López Gómez  

18:00 - 18:45 Aspectes d'ètica

Ponent: Dr. Jordi Amblàs Novellas  

24-10-2019 | Sala 10

10:00 - 13:00 Discussió de projectes I

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

Ponent: Dra. Laura Mònica Pérez  

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

Ponent: Dra. Ester Risco Vilarassau  

13:00 - 13:45 Investigació multi-disciplinar

Ponent: Dra. Ester Risco Vilarassau  

13:45 - 15:00 Pausa Dinar

15:00 - 18:00 Discussió de projectes II

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

Ponent: Dra. Laura Mònica Pérez  

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

Ponent: Dra. Ester Risco Vilarassau  

18:00 - 18:45 Investigació en multi-morbiditat i polifarmàcia

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras  

25-10-2019 | Sala 9

09:00 - 09:45 Intervencions complexes i no farmacològiques

Ponent: Dra. Laura Coll Planas  

09:45 - 10:30 Investigació amb persones grans: per què i com i cap a on

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

10:30 - 11:15 Publicar un article: la visió de l'editor

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

11:15 - 11:30 Pausa Dinar

11:30 - 12:30 Transferència de coneixement i comunicació

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

12:30 - 13:30 Presentació ¨elevator pitch¨ en 4 grups

Ponent: Dr. Xavier Fähndrich  

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

13:30 - 13:45 Cloenda / avaluació del curs

Ponent: Dr. Marco Inzitari