Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Assemblea General i Cloenda i lliurament de premis

Dijous, 20 de juny de 2019 | 18:30 | Sala 10 l'Acadèmia-Can Caralleu

20-06-2019 | Sala 10

18:30 - 21:00 Assemblea General Ordinària de Socis

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de Socis del 21 de juny de 2018

Informe de Secretaria 2018-2019

Informe de Tresoreria exercici 2018

Informe de Vicepresidències

Informe de Presidència

Torn obert de paraules

19:30 - 21:00 Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis

Salutació del President Dr. Valentí Pineda

Lliurament del Premi Societat Catalana de Pediatria 2019

Lliurement dels Premis de la 25a. Reunió Anual de la Societat