Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria (SVIP)

Dijous, 20 de juny de 2019 |08.00h| Sala 3 L'Acadèmia, Can Caralleu3

20-06-2019 | Sala 8

08:00 - 08:15 Presentació i organització del curs

08:15 - 08:30 Introducció: Definicions, mecanismes-etiologia, prevenció, pronòstic de la PCR

08:30 - 09:00 Reconeixement i maneig oficial del nen greu

09:00 - 09:15 Oxigenoterapia, maneig instrumental bàsic de la via aèria i ventilació manual

09:15 - 09:30 Accés vascular, fàrmacs i fluids

09:30 - 10:10 Grup A - Sala 1: Oxigenoteràpia, via aèria i ventilació

10:10 - 10:50 Grup B - Sala 1: Oxigenoteràpia, via aèria i ventilació

10:50 - 11:20 Grup B - Sala 1: PLS, ICBM Alin i gir

11:20 - 11:40 Pausa Café

11:40 - 12:10 Discusió tancada, treball en equip

12:10 - 12:25 DEMO: reconeixement i maneig inicial del nen greu

12:25 - 13:45 Grup A - Sala 1: Seminari interactiu: Maneig inicial nen greu i pre PCR

13:45 - 14:40 Pausa - Dinar

14:45 - 15:10 Teoria SVB+PS+DEA

15:10 - 16:45 Grup A - Sala 1: Pràctiques guiades SVB+DEA nen i lactant

16:45 - 17:00 Pausa

17:00 - 17:30 Integració Suport Vital Intermedi i demo

17:30 - 19:20 Grup A - Sala 1: Pràctiques escenaris integrada SVIP

19:20 - 19:50 Avaluació pràctica integrada SVIP

19:50 - 20:00 Valoració final del curs i clausura

20-06-2019 | Sala 5

09:30 - 10:10 Grup B - Sala 2: Accés vascular i fàrmacs

10:10 - 10:50 Grup A - Sala 2:Accés vascular i fàrmacs

10:50 - 11:20 Grup A - Sala 2: PLS, ICBM Alin i gir

12:25 - 13:45 Grup B - Sala 2: Seminari interactiu: Maneig inicial nen greu i pre PCR

15:10 - 16:45 Grup B - Sala 2: Pràctiques guiades SVB+DEA nen i lactant

17:30 - 19:20 Grup B - Sala 2: Pràctiques escenaris integrada SVIP

20-06-2019 | Sala 7

09:30 - 10:10 Grup D - Sala 4: Accés vascular i fàrmacs

10:10 - 10:50 Grup C - Sala 4: Accés vascular i fàrmacs

10:50 - 11:20 Grup C - Sala 4: PLS, ICBM Alin i gir

12:25 - 13:45 Grup D - Sala 4: Seminari interactiu: Maneig inicial nen greu i pre PCR

15:10 - 16:45 Grup D - Sala 4: Pràctiques guiades SVB+DEA nen i lactant

17:30 - 19:20 Grup D - Sala 4: Pràctiques escenaris integrada SVIP

20-06-2019 | Sala 6

09:30 - 10:10 Grup C - Sala 3: Oxigenoteràpia, via aèria i ventilació

10:10 - 10:50 Grup D - Sala 3: Oxigenoteràpia, via aèria i ventilació

10:50 - 11:20 Grup D - Sala 3: PLS, ICBM Alin i gir

12:25 - 13:45 Grup C - Sala 3: Seminari interactiu: Maneig inicial nen greu i pre PCR

15:10 - 16:45 Grup C - Sala 3: Pràctiques guiades SVB+DEA nen i lactant

17:30 - 19:20 Grup C - Sala 3: Pràctiques escenaris integrada SVIP