Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1

Del 18 de setembre de 2018 al 11 de juny de 2019 | 16:30h | Sala 1 l'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.
El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.
A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

18-09-2018 | Sala 1

16:30 - 17:30 Embaràs normal

Professor/a: Dr. Josep Palau Capdevila  

Unitat feto-placentària: anatomia i histologia de la placenta, membranes i cordó umbilical. Fisiologia del LA i la seva utilitat clínica

Immunologia de l'embaràs. Adaptació materna a la gestació

Diagnòstic clínic, biològic, immunològic i ecogràfic de la gestació

Cribatge d'alteracions cromosòmiques

17:30 - 18:30 Control de l'embaràs normal

Ponent: Dra. Pamela Canelo  

Hospital de Figueres

Mesures preventives preconcepcionals i durant la gestació

Control mèdic de l'embaràs normal com a procés assistencial integrat

18:30 - 19:30 Part normal

Professor/a: Dra. Marta Arigita Lastra  

Mecanisme, clínica i assistència del part en les diferents presentacions i posicions

Direcció mèdica del part. Concepte de part no intervingut

Conèixer els diferents estrips del canal tou del part i del periné

09-10-2018 | Sala 1

16:30 - 17:30 Ecografia Ginecològica normal

Ponent: Dra. Montse Cubo Abert  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

17:30 - 18:30 Fonaments bàsics de l'aplicació dels ultrasons en Obstetricía i Ginecologia

Professor/a: Dra. Alejandra Rodríguez Veret  

18:30 - 19:30 Leucorrea. Tipus, etiologia, diagnòstic i tractament

Professor/a: Dra. Elena Murillo Trens  

13-11-2018 | Sala 1

16:30 - 17:30 Mecanismes d'adaptació del fetus a la vida extrauterina en el naixement. Exploracions i reanimació del RN. Malalties i lesions del RN relacionades amb el treball de part

Professor/a: Dra. Julia E. Arroyo Moñino  

17:30 - 18:30 Puerperi normal

Professor/a: Dr. Miguel Àngel Luna Tomas  

Fisiologia del puerperi, modificacions de l'organisme matern

Lactància materna

Clínica i assistència al puerperi

18:30 - 19:30 Factors psicosocials, ètnics i culturals. Legislació aspectes bioètics

Professor/a: Dr. Joan Antoni Mulà Rosias  

11-12-2018 | Sala 10

16:30 - 17:30 Patologia orgànica benigna del miometri i l'endometri

Professor/a: Dra. Gemma Mancebo Moreno  

Parc de Salut Mar, Barcelona

17:30 - 18:30 Patologia orgànica benigna dels ovaris i les trompes

Ponent: Dr. Joan Sabrià Bach  

Hospital Sant Joan de Dèu, Barcelona

18:30 - 19:30 Patologia orgànica benigna de la mama

Professor/a: Dra. Laura Cusiné López  

Consorci Sanitari de l' Anoia

08-01-2019 | Sala 1

16:30 - 17:30 Farmacologia de l'embaràs, part i puerperi

Ponent: Dra. Laura Guirado Manchón  

Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Ll.

Analgèsia obstètrica: tipus, indicacions, contraindicacions, efectes secundaris i complicacions

17:30 - 18:30 Epidemiologia, etiopatogènia, clínica, diagnòstic, complicacions i tractament de HPP immediata, puerperal i tardana

Professor/a: Dra. Carolina Rueda Garcia  

18:30 - 19:30 Patologia Puerperal

Ponent: Dra. Carmen Garrido Giménez  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Tipus d'infecció puerperal

Patologia tromoembòlica puerperal

Patologia de la lactància

Control del puerperi en dones amb patologia coincident amb la gestació

12-02-2019 | Sala 1

16:30 - 17:30 Dolor pèlvic: tipus, classificació i etiologia

Professor/a: Dr. Oriol Porta Roda  

17:30 - 18:30 Regulació neurològica i hormonal de la funció reproductiva

Professor/a: Dra. Eva López Navarro  

18:30 - 19:30 Consell contraceptiu. Principals mètodes contraceptius, tant hormonals com no hormonals

Professor/a: Dra. Hildegard Mausbach Reixen  

12-03-2019 | Sala 1

16:30 - 17:30 Exploracions i proves complementàries durant l'embaràs

Professor/a: Dra. Eva López Quesada  

Exploració de la dona embarassada. Exploració de l'estat fetal

Mètodes del control del benestar i creixement fetal durant la gestació

Tècniques utilitzades pel diagnòstic prenatal precoç de les malformacions congènites (sense tenir en compte ecografia)

17:30 - 18:30 Probes de valoració de l'estat fetal de l'avantpart i intrapart

Professor/a: Dra. Maria José Miranda Lucas  

18:30 - 19:30 Alteracions menstruals. Hemorragia uterina anòmala

Professor/a: Dra. Montserrat Celades Filella  

09-04-2019 | Sala 1

16:30 - 17:30 Anatomia quirúrgica

Professor/a: Dra. Maria Eulàlia Fernández Montolí  

18:30 - 19:30 Tipus de sutura en cirurgia ginecològica. Vies d'abordatge quirúrgic. Principi d'asèpcia

Professor/a: Dr. Jordi Ponce Sebastià  

14-05-2019 | Sala 1

16:30 - 17:30 Aspectes ecogràfics en la gestació precoç

Ponent: Dr. Narcis Masoller  

Aspectes normals de la gestació precoç (sac gestacional, vesícula vitel·lina, corionicitat, amiocitat). CRL. Viabilitat fetal. Diagnòstic de la gestació precoç normal

Desenvolupament de l'anatomia fetal en la gestació precoç, incloent la detecció d'anomalies (TN, higroma quístic i hidrops fetal)

Fonaments de la medició cervical en relació amb l'APP

17:30 - 18:30 Aspectes ecogràfics en la gestació precoç patològica

Ponent: Dr. Pablo García Manau  

Mola hidatiforme

Estudi ecogràfic i bioquímic de la gestació ectòpica

Diagnòstic de la patologia uterina i anaxial en la gestació precoç

18:30 - 19:30 Ecografia obstètrica en la valoració del LA i la placenta

Professor/a: Dra. Sonia Rombaut Segarra  

Estimació del VLA: subjectiu, CM, ILA

Valoració placenta i cordó umbilical

Localització placentària

Valoració de vasos del cordó umbilical

11-06-2019 | Sala 1

16:30 - 17:10 Malalties de transmissió sexual: lues, gonococ i VIH

Professor/a: Dra. Maria Grimau Gallego  

17:10 - 17:50 Menopausa I: endocrinologia, diagnòstic, clínica i tractaments hormonals i alternatius

Professor/a: Dr. Daniel Pérez Pleguezuelo  

17:50 - 18:40 Maneig i prevenció de les complicacions postquirúrgiques més freqüents. Complicacions quirúrgiques tardanes

Professor/a: Dra. Elena Gómez València  

20-06-2019 | Plataforma moodle | . (.)