Imprimir
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Acte de de Lliurament de Premis i Beques de l'Acadèmia 2017

Dimarts, 23 de maig de 2017

23-05-2017 | Auditori

18:30 - 19:00 Visita a l'exposició Temps Fugit del Sr. Enric Pou

19:00 - 19:10 Nomenament de socis de mèrit de l'Acadèmia

19:10 - 19:40 Lliurament dels premis de les societats

Societat Científica d'Acupuntura de Catalunya i Balears

Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Societat Catalana de Cirurgia Ortopedica i Traumatologia

Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Societat Catalana de Fisioteràpia

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica

Societat Catalana de Pediatria

Consell Català de Ressusitació

19:40 - 20:10 Lliurament dels premis i beques institucionals

Premi Jordi Gol i Gurina

Premi Carolina Meléndez

Premi Josep Trueta

Premi Jaume Aiguader i Miró

Premi Ramon de Teserach

Premi Acadèmia CAMFIC

Beca de recerca bàsica

Beca de recerca clínica

Beques d'ajut per a formació a Societats de l'Acadèmia amb manca de recursos econòmics

Beques d'ajut per incentivar programes d'innovació docent a societats i filials de l'Academia

Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut destinades a premiar una estada clínica i una estada de recerca

Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut

Premi Joaquim Bonal

20:10 - 21:00 Cloenda i copa de cava