Imprimir
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Assemblea General Ordinària i Assemblea General Extraordinària

Dimarts, 6 de juny de 2017 | Assemblea General Ordinària: 20:00h en primera convocatòria i 20:30h en segona| Assemblea General Extraordinària: 20:30h en primera convocatòria i 21:00h en segona

06-06-2017 | Sala 1

20:00 - 20:30 Assemblea General Ordinària

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Informe de Tresoreria

3. Informe de Secretaria

4. Informe de Presidència

5.Torn Obert de Paraules

20:30 - 21:00 Assemblea General Extraordinària

1. Modificació dels Estatuts de l'Acadèmia

2. Torn obert de paraules

3. Redacció i aprovació de l'acta