Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Citopatologia 
Curs de Formació d'Estadística de la Societat Catalana de Citopatologia

Dies 19, 20 i 21 de febrer de 2018

19-02-2018 | Sala 5

15:30 - 18:30 Conceptes del Disseny d'Experiments

Disseny d'estudia: Objectius, hipòtesi i variables

Fiabilitat i Validesa

Tipus d'estudis

Gestió de les bases de dades

20-02-2018 | Sala 5

15:30 - 18:30 Introducció a l'Estadística i Software estadístic

Estadística Descriptiva

Interferència estadística: Intervals de Confiança i p valor

Software estadístic: R, RSudio, RCommander, Deducer, Stata, Epi

21-02-2018 | Sala 5

15:30 - 18:30 Modelització Estadística

Eines de diagnòstic i Supervivència

Corbes ROC: Sensibilitat, Especificitat i Odds Ratio

Models de Regressió Logística