Imprimir


Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)
Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Termini: 13/06/2019
Dotació: 500 euros
Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.