Imprimir


Premi Juan Gassó Bosch
Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Termini: 13/06/2019
Dotació: 1.000 euros
Objectiu: Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.
Informació:

GAES MÈDICA patrocina el permi a la millor presentació oral en audiologia i otologia