Imprimir


Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Entitat: Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Termini: 06/09/2019
Dotació: 9.000€
Objectiu: Convocar dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic, per a realitzar un treball de recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia Catalana