Beques i Premis

+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 20.000€ / 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Informació: 

S’estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure. La dotació serà de 20.000 € (Beca SOCAP) el valorat pel Comitè Científic com a primer millor projecte, i de 12.000€ pel projecte valorat com a segon.


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts (Becari SOCAP)

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 1200 €/mes durant un any

Objectiu: S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Informació: 

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud, aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat


+ Societat Catalana de Pneumologia
Beca Esteve-Teijin

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries.  La dotació serà de 12.000 € (Beca Esteve-Teijin).


+ Societat Catalana de Pneumologia
Beca Oximesa

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.  La dotació serà de 12.000 € (Beca Oximesa)


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajut per al finançament d'estada a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: Dependrà de la durada de l’estada

Objectiu: Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Informació: 

S’estableixen bosses de viatge, amb estada mínima d’un mes, per als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger. L’import de cadascuna d’elles dependrà de la durada de l’estada i de la memòria econòmica del projecte


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 600 €

Objectiu: Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Informació: 

Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2017. La tesi, escrita en català, haurà d’haver estudiat un tema directament relacionat amb la pneumologia


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 8.000€

Objectiu: Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Informació: 

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria. amb una dotació de 8.000 €. Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal


+ Societat Catalana de Pneumologia
Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVI Diada Pneumològica

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 19/01/2018

Dotació: 2.000€/

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVI Diada Pneumològica

Informació: 

Els premis a les millors comunicacions mèdiques estan dotats amb: 2000 € per la millor comunicació i dos accèssits de 1000 € cadascun,  per a la segona i tercera comunicacions millor puntuades.

S’estableixen dos premis a les millors comunicacions presentades pel Grup de Treball d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria, amb un import de 1.500 € per a la primera millor comunicació i amb 500 € per a la segona.

S’estableixen ajuts (inscripció) per a la presentació de comunicacions en la XXXVII Diada Pneumològica (2019) a les 8 següents millors comunicacions presentades pel Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.

Formulari abstrac: http://abstracts.academia.cat/form.php?id=715


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la millor comunicació dels XXXIX Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la millor comunicació de les XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premis Projectes de recerca 2018

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.500€

Objectiu: 


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor comunicació 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 450,00€

Objectiu: Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor publicació en revista científica 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 600,00€

Objectiu: Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.


+ Consell Català de Ressuscitació
Beca per a un projecte de recerca 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 6.000,00€

Objectiu: La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del soci - Jornada de Cloenda 2017-2018

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2018

Dotació: Presentació a JC 2017-18

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Cardiologia
Beca PHILIPS per a projectes de recerca en tècniques d'imatge cardíaca de la Societat Catalana de Cardiologia 2018

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalana de Cardiologia convoca la beca PHILIPS per a projectes de recerca originals i inèdits sobre "Tècniques d'Imatge Cardíaca".

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Cardiologia
Beca per a projectes de recerca 2018 de la Societat Catalana de Cardiologia

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalana de Cardiologia convoca una beca per a projectes de recerca originals i inèdits.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Dolor
Normes presentació comunicacions 7ª Jornada de Maneig del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 05/04/2018

Dotació: Sense dotació

Objectiu: Premiar la millor comunicació de la Jornada


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2018

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 13/04/2018

Dotació: 2500€

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor publicació del 2017

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2018

Dotació: 1.000,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 13/05/2018

Dotació: 500,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 13/05/2018

Dotació: Un de 650€ i dos de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( Sessió ordinària o Forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la Societat com a la seva Reunió Forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premi MSD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: 1.500€

Objectiu: Podran optar al Premi les comunicacions presentades en el congrés anual de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, referides a la utilització de l'inhibidor selectiu de bloquejants musculars aminoesteroïdals l'autor de la qual sigui MIR o adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: Segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. A aquest premi correspon també el Premi atorgat per la CEEA. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.