Beques i Premis

+ Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
Beca Vicenç Mercadé - Congrés AGS 2020

Entitat: Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Termini: 17/12/2019

Dotació: 3.000 €

Objectiu: L’esperit o propòsit de l’ajut fomenta la contribució a la formació i perfeccionament professional. Així doncs, la beca Vicenç Mercadé ofereix al candidat guanyador poder assistir al congrés Americà ¨AGS 2020¨de la ¨American Geriatrics Society¨que tindrà lloc a Long Beach, California (EEUU) del 7 al 9 de maig del 2020.

Informació: 
+ Societat Catalana de Pneumologia
G._ Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 600 €

Objectiu: Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Informació: 

Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2019. La tesi, escrita en català, haurà d’haver estudiat un tema directament relacionat amb la pneumologia.


+ Societat Catalana de Pneumologia
D._ Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 8.000 €

Objectiu: Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

Informació: 

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria. amb una dotació de 8.000 €.

Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal.


+ Societat Catalana de Pneumologia
F._ Ajuts per al finançament d'estada a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: Dependrà de la durada de l’estada

Objectiu: Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Informació: 

S’estableixen bosses de viatge, amb estada mínima d’un mes, per als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger. L’import de cadascuna d’elles dependrà de la durada de l’estada i de la memòria econòmica del projecte.


+ Societat Catalana de Pneumologia
E._ Ajuts (Becari SOCAP)

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 1200 €/mes durant un any

Objectiu: S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Informació: 

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud, aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat


+ Societat Catalana de Pneumologia
C._ Beca Oximesa

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 12.000 €

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Oximesa)


+ Societat Catalana de Pneumologia
B._ Beca Esteve-Teijin

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 12.000 €

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Esteve-Teijin).


+ Societat Catalana de Pneumologia
A._ Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 20.000€ / 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Informació: 

S'estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La dotació serà de 20.000 € (Beca SOCAP) el valorat pel Comitè Científic com a primer millor projecte, i de 12.000 € pel projecte valorat com a segon.


+ Societat Catalana de Pneumologia
Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVIII Diada Pneumològica

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 2.000€/1.000€

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVIII Diada Pneumològica

Informació: 

Els premis a les millors comunicacions mèdiques estan dotats amb: 2.000 € per la millor comunicació i dos accèssits de 1.000 € cadascun,  per a la segona i tercera comunicacions millor puntuades.

S’estableixen dos premis a les millors comunicacions presentades pel Grup de Treball d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria, amb un import de 1.500 € per a la primera millor comunicació i amb 500 € per a la segona.

S’estableixen ajuts (inscripció) per a la presentació de comunicacions en la XXXIX Diada Pneumològica (2021) a les 8 següents millors comunicacions presentades pel Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.

Formulari abstrac: http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1222

+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació feta en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 16/01/2020

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar la millor publicació acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat realitzada en el darrer any natural


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Beques de formació 2020

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 16/01/2020

Dotació: 2.000 euros / beca

Objectiu: Ajudar per a una estada formativa a l'estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l'àmbit de la Otorinolaringologia i Patologia Cèrvico-Facial


+ Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN 2019

Entitat: Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 17/01/2020

Dotació: 9.000

Objectiu: Adquisió d'un ecògraf, es prioritzaran els serveis que no tinguin un propi


+ Societat Catalana de Pediatria
Beques per a R4 per assistir al CIAP2020

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/01/2020

Dotació: import matrícula bàsica

Objectiu: Per afavorir la formació dels pediatres més joves i donar a conèixer el CIAP com eina de qualitat, la Societat Catalana de Pediatria convoca 4 beques adreçades a R4 de l’especialitat. El premi consisteix en la inscripció gratuïta al curs de l’any 2020.

Informació: 

Bases de la convocatòria:

Els requeriments que cal complir per sol·licitar la beca són:

1. Llicenciat o graduat en Medicina cursant el 4t. Any del MIR de l’especialitat
2. Ser soci de la Societat Catalana de Pediatria amb una antiguitat mínima d’un any en el moment en que es faci pública la convocatòria de la Beca i estar al dia de les quotes.
3. Formalitzar la sol·licitud mitjançant el formulari web
4. El termini per presentar on line la sol·licitud acaba a les 13:00 hores del dia 30 de gener de 2020
5. La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada per Comissió nomenada per la Junta Directiva i constituïda formalment per l’ocasió.
6. Es valorarà especialment la vinculació i participació del sol·licitant en les activitats de la Societat Catalana de Pediatria així com la seva preferència per realitzar l’activitat laboral en atenció primària o hospital comarcal generalista.
7. La valoració de la proposta i resolució s’efectuarà dins del mes de febrer emetent la resolució final com a molt tard el 28 de febrer.
8. La resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La convocatòria pot declarar-se deserta.

Barcelona, desembre

+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2020

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 03/02/2020

Dotació: 2500 euros

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.


+ Societat Catalana de Pediatria
Premi Societat Catalana de Pediatria 2020

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 28/03/2020

Dotació: 600,00

Objectiu: 1. Aquest premi té per objectiu incentivar la qualitat de l’exposició i reconèixer la vàlua de la documentació que els professors del Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria - CIAP preparen pels alumnes 2. Optaran al premi les participacions a les edicions de 2019 i 2020

Informació: 

Bases.-

3.  El professor haurà de ser soci de la Societat Catalana de Pediatria.

4.  Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 600 € i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis en el transcurs de la Cloenda i Lliurament de Premis que se celebrarà el juny de 2020.

 

Tribunal.-

 4. Els alumnes i el Comitè Organitzador del CIAP valoraran la qualitat de la documentació i material didàctic facilitat, així com la qualitat de l’exposició.

 5. El període de votació al llarg dels dies 27 i 28 de març de 2020

 6. La decisió serà inapel·lable i no es farà difusió de les puntuacions assignades excepte a títol individual en cas de sol·licitar-ho

+ Societat Catalana de Cardiologia
La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2020

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

Es convoquen dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits. Cada beca està dotada amb 10.000 € més 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor.
La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2020.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Pediatria
Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/05/2020

Dotació: veure detall

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: - Millor Comunicació Oral - Millor Comunicació Breu - Millor Cas Clínic - Millor presentació Atenció Primària - Millor presentació d'un resident - Millor tuit

Informació: 

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2020, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 1.800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 600,00€

Objectiu: 1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
3.Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: Dotació segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.