Beques i Premis

+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi d'Honor de la SCCOT a la trajectòria professional

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: No té dotació econòmica

Objectiu: Reconèixer a aquells especialistes que han destacat al llarg de la seva carrera per la dedicació plena i exemplar a l'assistència, la docència, la recerca o la gestió en COT.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi a l'excel.lència professional

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: No té dotació econòmica

Objectiu: Reconèixer a aquells especialistes que han destacat per haver-se convertit en referents d’àmbit nacional o internacional en un camp específic de l’especialitat.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beca de la SCCOT per a ajuda a la publicació d'un treball

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Mantenir l'esperit motivador per fomentar la recerca. Facilitar la incorporació a la recerca de tots els especialistes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beques d'ajut per a Tesis Doctorals

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.500€

Objectiu: Adjudicar 2 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beca Dr. Josep Trueta de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 8.000€

Objectiu: Facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Borses de viatge per a estades a centres hospitalaris

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.500€ / 2.000€

Objectiu: Adjudicar 3 bosses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi de la SCCOT al millor article original en COT

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Premiar al millor article original en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi de la SCCOT a la millor Tesi Doctoral finalitzada

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Premiar a la millor Tesi Doctoral finalitzada en l’àmbit de la COT.


+ Societat Catalana de Neurologia
Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2019

Entitat: Societat Catalana de Neurologia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 5.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte realitzat al nostre país


+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balear

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 25.000€

Objectiu: Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears


+ Societat Catalana de Pàncrees
lV Premis LLuïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Entitat: Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 26/04/2019

Dotació: 600 euros

Objectiu: Reconèixer als professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball original en la literatura mèdica, l'any previ a l'atorgament del premi


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Premi a la Millor Publicació presentada durant l'any 2018

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 600 euros

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada durant l'any 2018


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2018

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2019

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beques Novartis de Formació per estades a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2019

Dotació: 24.000€

Objectiu: El foment de la mobilitat internacional dels associats de la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centres estrangers


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Premi MERCK de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2019

Dotació: Inscripció, viatge i estada reunió Pediatric Allergy and Asthma Meeting

Objectiu: Premiar la millor aprotació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2018-2019


+ Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Beca Pere Gabarró i Garcia

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 10/05/2019

Dotació: 2500€

Objectiu: Ajut econòmic per a una estada en un centre hospitalari de l'estragner, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Beca Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 3.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 500 €

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 1 de 650€ i 2 de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Sanofi per a Projectes de Recerca en Artritis Reumatoide

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Amgen per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvoupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Kern per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca MSD per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Lilly per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Dra. Lisbona per a Projectes d'Ecografia. Beca finançada pel Grup Ecocat

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 4.000 euros

Objectiu: Impulsar l'ús de la ecografia en els serveis i unitats de Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Sandoz per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Abbvie per a Projectes de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia


+ Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
Premi Dr. Pifarré.

Entitat: Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 20/05/2019

Dotació: 1.000,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
Beca de mobilitat de la SCBCMO

Entitat: Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 20/05/2019

Dotació: 3.000,00€

Objectiu: 


+ Acadèmia Mèdica Balear
Beques per a la Rotació de Residents 2019

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 24/05/2019

Dotació: 1500€

Objectiu: L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2019, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, infermers, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Informació: 

Podeu trobar les bases de la convocatòria al document adjunt


+ Acadèmia Mèdica Balear
Premis de Recerca 2018

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 24/05/2019

Dotació: 2000€ / 1000€

Objectiu: L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Informació: 

Les bases les trobareu al document adjunt


+ Societat Catalana de Cirurgia
Beques de la Societat Catalana de Cirurgia per a Projectes d'Investigació

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 30/05/2019

Dotació: 6.000

Objectiu: Aportar tot el suport possible per la investigació independent per part del seus socis


+ Filial del Maresme
Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB),  la Vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), la Delegació Comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (CoMB) convoquen aquesta ajuda per a la recerca en atenció primària en memòria de la trajectòria professional de Gonçal Calvo i Queraltó que fou metge d’Argentona.

 

Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a recerca en Infermeria 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a la recerca en atenció hospitalaria i sociosanitaria 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció hospitalària o sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), la Delegació comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (CoMB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca en atenció hospitalària o sociosanitària per a tots els professionals titulats superiors que treballin en centres públics o privats del Maresme.

Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural.


Download
+ Filial del Maresme
Premi Jaume Esperalba i Terrades 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: Una placa i un diploma

Objectiu: Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

Informació: 

La Filial del Maresme de l’Acadèmia amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el Premi: “Jaume Esperalba i Terrades"

 

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les Entitats, tant públiques com  privades, que hi estiguin relacionades.

 

Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

 

 

 

 

 


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per titulats superiors en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), Delegació Comarcal del Maresme.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2017-2019, per col·legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (201672018 i 2018-2019) llegides fins al 18 d’abril.

El doctorant haurà d’estar inscrit al col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per residents en formació o Diplomats en Infermeria en període de formació post-grau, que siguin membres de la Filia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme.

Informació: 

8Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2017 i el 31 de març de 2019 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbits 1 i 2

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2019.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació. ÀMBITS 1 i 2


Download
+ Filial del Maresme
Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per metges Residents a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT PER LA INVESTIGACIO FETA I PRESENTADA PER METGES RESIDENTS.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació.

Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.


Download
+ Filial del Maresme
VI premi Eduardo Zarate 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Informació: 

- Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.

- Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.


Download
+ Filial del Maresme
Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: Diploma i la subscripció gratuïta durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques

Objectiu: La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

Informació: 

Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i treball de teòric / recerca.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs  professionals del Grau en Infermeria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2017-2019, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2017-2018 i 2018-2019) llegides fins al 18 d’abril.  

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria. 

 

 

 

 


Download
+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.

Informació: 

GAES MÈDICA patrocina el permi a la millor presentació oral en audiologia i otologia


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 600,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2017, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 1800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2017.


+ Filial de Tarragona
Premis Battestini 2019

Entitat: Filial de Tarragona

Termini: 15/07/2019

Dotació: 3000 i 3000

Objectiu: Aquests premis estan destinats a donar reconeixement als projecte sobre millora dels serveis sanitaris en: a) atenció primària/comunitària i/o socio sanitària i b) atenció hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats.

Informació: 

Caldrà enviar tota la documentació, en format digital, per correu electrònic a acmtgna@comt.cat,  o per correu postal a: Via de l’Imperi Romà 11 Bis, 43003 Tarragona, abans de les 24:00 hores del dia 15 de juliol de 2019. Abans d’enviar-ho, consultar amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia el format a emprar. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.

Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.

Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària/comunitària, socio sanitària i hospitalària. Almenys un 25% dels participants en el projecte hauran de ser soci de l’Acadèmia i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia.

 Hi haurà dos premis dotats amb 3000 euros cadascun: un d’ells farà referència a atenció mèdica hospitalària i l’altre versarà sobre atenció mèdica primària /comunitària i/ó socio sanitària.

Els premis es lliuraran el dia 18 de setembre de 2019, coincidint amb la inauguració del Curs Acadèmic 2018-19, i amb les Festes de Santa Tecla 2019.


+ Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona
XXª Beca d'investigació d'Osona

Entitat: Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona

Termini: 25/07/2019

Dotació: 4.000€

Objectiu: Promoure el desenvolupament de Programes d’Investigació a la comarca d’Osona.