Beques i Premis

+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la millor comunicació dels XXXIX Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la millor comunicació de les XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premis Projectes de recerca 2018

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2018

Dotació: 1.500€

Objectiu: 


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor comunicació 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 450,00€

Objectiu: Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor publicació en revista científica 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 600,00€

Objectiu: Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.


+ Consell Català de Ressuscitació
Beca per a un projecte de recerca 2018 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2018

Dotació: 6.000,00€

Objectiu: La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del soci - Jornada de Cloenda 2017-2018

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2018

Dotació: Presentació a JC 2017-18

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Cardiologia
Beca PHILIPS per a projectes de recerca en tècniques d'imatge cardíaca de la Societat Catalana de Cardiologia 2018

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalana de Cardiologia convoca la beca PHILIPS per a projectes de recerca originals i inèdits sobre "Tècniques d'Imatge Cardíaca".

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Cardiologia
Beca per a projectes de recerca 2018 de la Societat Catalana de Cardiologia

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2018

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalana de Cardiologia convoca una beca per a projectes de recerca originals i inèdits.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Dolor
Normes presentació comunicacions 7ª Jornada de Maneig del Dolor per a Residents i Adjunts Joves

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 05/04/2018

Dotació: Sense dotació

Objectiu: Premiar la millor comunicació de la Jornada


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2018

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 13/04/2018

Dotació: 2500€

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor publicació del 2017

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2018

Dotació: 1.000,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 13/05/2018

Dotació: 500,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 13/05/2018

Dotació: Un de 650€ i dos de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( Sessió ordinària o Forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la Societat com a la seva Reunió Forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 14/06/2018

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premi MSD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: 1.500€

Objectiu: Podran optar al Premi les comunicacions presentades en el congrés anual de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, referides a la utilització de l'inhibidor selectiu de bloquejants musculars aminoesteroïdals l'autor de la qual sigui MIR o adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: Segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. A aquest premi correspon també el Premi atorgat per la CEEA. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.