Imprimir
Protocol de prevenció sobre drogues als centres de secundària
Publicada el 08/04/2019

S’ha publicat el “Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària”. En la seva elaboració han  participat l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Educació.

Es tracta d’un document que pretén establir un marc comú d’actuació en tots els centres de Catalunya per tal de poder donar una resposta eficaç i planificada, i determinar les actuacions preventives, de detecció i els circuits d’intervenció en casos de consum, tinença o venda de drogues als centres.


Amplieu la notícia 

Protocol