Imprimir
L’adiponectina podria protegir enfront el càncer hepàtic
Publicada el 09/04/2019

Un equip del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) dirigit per la Dra. Guadalupe Sabio ha trobat en l’activitat protectora de l’adiponectina una explicació per la major incidència de tumor hepàtic en homes.


El teixit adipós, un òrgan clau en la síndrome metabòlica, mostra desigualtats de gènere evidents en la producció d’adipoquines. Els nivells d’una d’aquestes, l’adiponectina, disminueixen en homes durant la pubertat i en pacients obesos. Aquest Journal of Experimental Medicine proporciona informació sobre com el teixit adipós intercedeix en el fetge en funció del gènere durant el desenvolupament de càncer.