Imprimir
Una nova molècula contra la diabetis tipus 2 i el fetge gras no alcohòlic
Publicada el 15/04/2019

La EPB-53 administrada per via oral incrementa la producció del factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), un efector decisiu en el metabolisme energètic, el control de la diabetis i l’obesitat.


És un treball liderat pel grup del professor Manuel Vázquez Carrera, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), i del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM). Ha estat publicat al British Journal of Pharmacology.