Imprimir
Descriuen un mecanisme inflamatori en el teixit adipós de persones obeses
Publicada el 16/04/2019

Identificar els processos que regulen la inflamació al teixit adipós de les persones obeses és imprescindible per avançar en la recerca dels mecanismes conduents a malalties metabòliques. Investigadors del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) han identificat un nou procés pel qual un metabòlit que participa en la regulació de l’ús de l’energia en cèl·lules adiposes, el succinat, també és capaç de regular la inflamació al teixit adipós.


Publicat a la revista Nature Immunology, el treball liderat pel Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernández-Veledo analitza el paper del succinat, un metabòlit conegut per les seves funcions energètiques a la mitocòndria, capaç també d’actuar fora de la cèl·lula a través d’un receptor específic, modificant el metabolisme energètic i el comportament dels macròfags.

Publicat a la revista Nature Immunology, el treball liderat pel Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernández-Veledo analitza el paper del succinat, un metabòlit conegut per les seves funcions energètiques a la mitocòndria, capaç també d’actuar fora de la cèl•lula a través d’un receptor específic, modificant el metabolisme energètic i el comportament dels mac