Imprimir
Formació en SNOMED CT
Publicada el 28/06/2019

VeraTech for Health


VeraTech

VeraTech for Health, una empresa spin-off del grup d'Informàtica Biomèdica IBIME de la Universitat Politècnica de València, organitza cursos en línia de SNOMED CT, entre altres cursos de temàtiques relacionades amb l'estandardització i la normalització terminològica.

L'empresa està especialitzada en projectes d'interoperabilitat semàntica de les dades clíniques.

Els socis de la Societat Catalana de Documentació Mèdica podran optar a un descompte en la matriculació dels cursos.
VeraTech