Imprimir
El lactat com a biomarcador pronòstic de mortalitat en pacients crítics d´edat avançada.
Publicada el 17/07/2019

 

Arif Aksu1  · Muge Gulen1  · Akkan Avci1  · Salim Satar (2019). Adding lactate to SOFA and qSOFA scores predicts inhospital mortality better in older patients in critical care. European Geriatric Medicine. 10:445. 

 


Les persones d´edat avançada presenten una alta taxa de mortalitat per fallada orgànica o sèpsia secundàries a malalties agudes greus. Pel que és de vital importància una avaluació precoç de l´estat clínic, el reconeixement dels factors de risc sobre mortalitat i un adequat ús dels recursos hospitalaris.

Des de la revista European Geriatric Medicine es publica un article on proposen l´addició del  nivell de lactat a les puntuacions SOFA (SOFA-lactat) i qSOFA (qSOFA-Lactat) per predir i millorar els resultats clínics dels pacients d´edat avançada en unitats de cures intensives (UCI) a més de millorar el rendiment de les dues puntuacions en la predicció de la mortalitat hospitalària de pacients crítics.

 La puntuació de l´avaluació de la insuficiència orgànica relacionada o no amb la sèpsia (SOFA) utilitza 6 variables que inclouen disfunció orgànica o proves de laboratori que avaluen alteracions metabòliques. Els pacients amb una puntuació SOFA de 2 o més tenen un augment de 2 a 25 vegades en la mortalitat en comparació amb els pacients amb una puntuació inferior a 2. Mentre que l´avaluació seqüencial ràpida de la insuficiència orgànica (qSOFA) és una eina de detecció que s´ha recomanat per avaluar la sèpsia d´acord amb la seva nova definició. Els criteris qSOFA inclouen una puntuació de l´escala de coma de Glasgow de ≤ 13, pressió arterial sistòlica ≤100 mmHg i freqüència respiratòria de 22 cicles / min (1 punt cada un per obtenir un valor de puntuació entre 0 i 3). La puntuació qSOFA indica un mal pronòstic en pacients amb sèpsia amb una puntuació de 2 o més.

D´altra banda, el lactat és un biomarcador pronòstic que es pot mesurar tant en la sang venosa com en la arterial i que mostra hipòxia i hipoperfusió tissular. L´augment de lactat s´associa amb un major risc de resultats adversos per als pacients amb diagnòstic de sèpsia, convulsions, intoxicació, traumatisme greu, xoc ...

Existeix evidència entre la relació entre nivells augmentats de lactat amb la mortalitat i la morbiditat. No obstant això, el lactat no s´inclou en cap classificació de risc per predir elresultat en pacients de cures intensives.

 Aquest estudi observacional i prospectiu realitzat entre l´1 de maig de 2016 i el 30 d´abril de 2017, a la Unitat de Cures Intensives (UCI) d´un hospital d´atenció terciària a Adana, Turquia; van analitzar les dades de 799 pacients, en els quals el 52,8% (n = 422) eren homes i el 47,3% (n = 377) eren dones. El motiu d´hospitalització més freqüent va ser l´UCI coronària (34,7%, n = 277). La durada mitjana de l´hospitalització va ser de 5.2 ± 8.7 dies.

L´hospitalització es va perllongar amb l´augment dels nivells de lactat, SOFA i qSOFA. El valor de tall per al lactat va ser de 2,3 mmol / l (segons la seva anàlisi ROC). El valor predictiu de SOFA-lactat 2.3 i qSOFA-lactat 2.3 per a la mortalitat va ser significativament més alt que la puntuació SOFA i qSOFA (p <0.001).

 Encara que hi ha models de valoració pronòstica, no es disposa de proves específiques o ajustades per a pacients majors en estat crític. Pel que segons els resultats d´aquest estudi, el lactat podria ser-nos d´ajuda com a biomarcador pronòstic en pacients ancians amb malalties crítiques per predir la mortalitat sol i al costat d´altres eines.

 

Referència: Arif Aksu1  · Muge Gulen1  · Akkan Avci1  · Salim Satar (2019). Adding lactate to SOFA and qSOFA scores predicts inhospital mortality better in older patients in critical care. European Geriatric Medicine. 10:445. 

https://doi.org/10.1007/s41999-019-00179-z