Imprimir
Resultats de la vigilància epidemiològica de la tos ferina a Catalunya (2011-2018)
Publicada el 03/10/2019

El BEC (Butlletí Epidemiològic de Catalunya) ha publicat un article que recull els resultats principals de la vigilància de la tos ferina a Catalunya i en valorar l’evolució en els darrers anys.

Hi destaca que els menors d’un any van presentar les taxes d’incidència més elevades, que van disminuir en els darrers anys del període. La recomanació de vacunar contra la tos ferina les dones embarassades en el tercer trimestre de la gestació a partir de l’any 2014 va tenir impacte en la incidència de la malaltia en els infants menors d’un any i sobretot en la dels menors de 2 mesos, que va disminuir de manera significativa. L’alt percentatge de casos en infants de 5 a 18 anys als quals s’han administrat 4-5 dosis de vacuna posa de manifest que l’efectivitat de la vacuna acel·lular és menor que la de la vacuna de cèl·lules senceres.


Accediu a l’article