Imprimir
Eleccions Càrrecs Junta Permanent
Candidatures presentades
Publicada el 10/10/2019

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per els càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a, comunicar que sols s'ha presentat la següent candidatura conjunta:

 

- PRESIDENT: Jordi Reina Prieto

- VICEPRESIDENT: Javier Murillas Angoiti

- SECRETARI: Joan Albert Pou Goyanes

- TRESORERA: Joana Ana Nicolau Ramis

 

Us recordam que el plaç per poder fer impugnacions finalitza el dimecres 16 d'octubre i dos dies mes tard, el divendres 18 d'octubre es proclamaran oficialment les candidatures.