Annals de Medicina                         

2014, Volum 97, Número 2, abril / maig / juny

 

EDITORIAL
 • Contribuint al Pla de salut

  X. Bonfill
  veure text ] [ PDF ]
 

VIDRE I MIRALL: SELECCIÓ D’INICIATIVES PRESENTADES A LA 3a JORNADA DEL PLA DE SALUT DE CATALUNYA
 • Pla de salut de Catalunya 2011-2015: les iniciatives dels professionals del sistema sanitari

  C. Oliete, en nom de l’Oficina Tècnica del Pla de Salut
  veure text ] [ PDF ]
 • Programa de maneig compartit del pacient trasplantat renal entre la unitat de trasplantament renal i el servei de nefrologia no trasplantador

  T. López i col•ls
  veure text ] [ PDF ]
 • Espai interconsulta – consulta virtual: millorant la integració entre nivells assistencials

  E. Vargas i col•ls
  veure text ] [ PDF ]
 • Maneig a l’atenció primària de la complexitat clínica i social. Planta Comunitària Virtual

  A. Vilà i col•ls
  veure text ] [ PDF ]
 

RODA CONTÍNUA DE FORMACIÓ I CONSENS
 • Disseny i aplicació d’un mapa de riscos de l’atenció urgent i la seva validació en hospitals catalans

  S. Tomás, M. R. Chanovas, F. Roqueta
  veure text ] [ PDF ]
 

PROVES I EVIDÈNCIES
 • Es pot afegir valor a la pràctica clínica “deixant de fer”? Actuacions clíniques innecessàries i les aportacions del projecte Essencial.

  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  veure text ] [ PDF ]
 

SENSE AMNÈSIA
 • Eponímia mèdica. Mallorca i els seus epònims

  J.-E. Baños, E. Guardiola
  veure text ] [ PDF ]
 • CLÀSSICS DEL PENSAMENT I HUMANITATS MÈDIQUES. Tenir cura del pacient

  F. W. Peabody
  veure text ] [ PDF ]
 • Les Monografies Mèdiques (1969-1988) i l’ajut de Ferran Ariño

  J. Ramis
  veure text ] [ PDF ]
 

FENT D'ESCRIPTOR
 • Oliver Sacks: els neurorelats o la literatura de la neurologia integral

  P. Escarcena, E. Guardiola, J.-E. Baños
  veure text ] [ PDF ]