Annals de Medicina                         

2014, Volum 97, Número 3, juliol / agost / setembre

 

EDITORIAL
 • L’atenció a la cronicitat

  X. Bonfill
  veure text ] [ PDF ]
 

VIDRE I MIRALL: SELECCIÓ D’INICIATIVES PRESENTADES A LA 3a JORNADA DEL PLA DE SALUT DE CATALUNYA (2)
 • La terminologia de la cronicitat. Denominacions, conceptes i estratègies assistencials

  C. Blay, C. Vendrell, M. A. Julià i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Estudi ATDOM-O2: Fase I. Estan formades les professionals d’infermeria d’atenció primària en oxigenoteràpia crònica domiciliària?

  E. Carrera, C. Pareja, M. I. Fernández i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Detecció de fragilitat a la consulta d’atenció primària

  F. Orfila, F. Cegri, L. Carrés i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Atenció al pacient crònic i continuïtat assistencial. Programa APCICA

  M. A. Costa, M. Farran, E. Paredes i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Programa d’atenció integral i gestió de cas per al pacient crònic complex i el pacient amb malaltia crònica avançada

  M. Figuerola, M. Isnard, A. Ríos i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 • Un any després, on som? Programa de pacient crònic complex de l’Alt Penedès

  J. C. Molina, P. Piñeiro, M. Roca i col·ls.
  veure text ] [ PDF ]
 

RODA CONTÍNUA DE FORMACIÓ I CONSENS
 • Protecció radiològica del pacient pediàtric en les exploracions de tomografia computada

  Grup de Treball de Prevenció de les Radiacions Ionitzants Innecessàries en Edat Pediàtrica
  veure text ] [ PDF ]
 • L’aplicació del mètode cangur en una unitat neonatal. Revisió

  Societat Catalano-Balear d’Infermeria
  veure text ] [ PDF ]
 • Els altres metges

  E. Guardiola
  veure text ] [ PDF ]
 

PROVES I EVIDÈNCIES
 • Eines d’ajut a la presa de decisions clíniques a Catalunya

  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  veure text ] [ PDF ]
 

SENSE AMNÈSIA
 • Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Miquel Bernades i Claris. El gènere Clarisia i la Clarisia volubilis

  E. Guardiola, J.-E. Baños
  veure text ] [ PDF ]
 • És que els metges encara han d’explorar els malalts?

  C. K. L. Phoon
  veure text ] [ PDF ]