imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Curs d'Anatomia quirúrgica de la regió temporal i nervi facial

Del 24 al 26 de febrer de 2010 a la Universiat Autònoma de Barcelona

24-02-2010 | 09:00 - 19:00 | Sala de Dissecció de la Unitat d'Anatomia i d'Embriologia. | Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

25-02-2010 | 09:00 - 19:00 | Sala de Dissecció de la Unitat d'Anatomia i d'Embriologia | Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

25-02-2010 | 09:00 - 19:00 | Sala de Dissecció de la Unitat d'Anatomia i d'Embriologia | Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)