Imprimir
L'Acadèmia > Detall Activitat
Acadèmia Mèdica Balear  - Farmàcia Clínica i Farmacologia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
CURS D'ACTUALITZACIÓ EN FARMACOTERÀPIA I PRÀCTICA ASSISTENCIAL DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA, 2021-2022
FARUPEIB

Del 10 de setembre de 2021 al 27 de maig de 2022

10-09-2021 | Actualización biológicos en Reumatología | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=ma6f775b21c74d56c1d639a2fa34509cb |

Actualització en Farmacoteràpia. Biològics en Reumatologia

Professor/a: Dr. Gabriel Mercadal Orfila  

Servei de Farmàcia. Hospital Mateu Orfila

06-10-2021 | Farmacoeconomia y evaluación de medicamentos | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=mba392249623ddb4cb353506e4461e820 |

Farmacoeconomia i Avaluació de Medicaments

Professor/a: Dr. Pere Ventayol  

Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Llàtzer

22-10-2021 | Update Psoriasis | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=ma06d2238b02bab4a7b8dd274f9d42b12 |

Actualització en Farmacoteràpia. Psoriasis

Professor/a: Dr. Gabriel Mercadal Orfila  

Servei de Farmàcia. Hospital Mateu Orfila

26-11-2021 | Update en Neumología | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m7f34f0bfd77f26054437d696aea89248 |

Actualització en Farmacoteràpia. Neumologia

Ponent: Dra. Raquel Rodríguez Rincón  

Professor/a: Dra. Maria Antònia Maestre  

Servei de Farmàcia. Hospital de Manacor

24-02-2022 | Update en Neurologia | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m0c4b03be121514dc30a1790aed68231e |

Actualització en Farmacoteràpia. Neurologia

Professor/a: Dra. Raquel Rodríguez Rincón  

Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Espases

11-03-2022 | Update en Digestivo | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m8a3dcb3d0f82c751fac7e9faeff8fc1a |

Actualització en Farmacoteràpia. Digestiu

Professor/a: Dr. Pere Ventayol  

Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Espases

21-04-2022 | Update COVID y post CROI-VIH | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m088bcceb250f7b686212ef52b4deaf56 |

Actualització Farmacoteràpia. COVID 19 i POST-CROI VIH

Professor/a: Dr. Joaquin Serrano  

27-05-2022 | 27-02-2022 | Cambios en la FH tras pandemia COVID | https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m87c7413eed948f44819b314dc2a92a9d |

Jornada Clausura. Canvis a la Farmàcia Hospitalària POST ERA COVID

Professor/a: Dr. Gabriel Mercadal Orfila  

Servei de Farmàcia. Hospital Mateu Orfila