L'Acadèmia

Sala de premsa

Dret a decidir
Publicada el 14/10/2019

Davant l'excepcionalitat dels fets esdevinguts en el dia d'avui l'Acadèmia es ratifica en els acords presos per la Junta de Govern de l’1 d’octubre de 2013 en relació amb l’exercici del Dret a Decidir:

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Davant l’excepcionalitat dels fets esdevinguts en el dia d’avui volem deixar palès que:

- Ens reafirmem en l’acord de la Junta de Govern de l’1 d’octubre de 2013 en la qual quedava clara la posició de la nostra institució, en relació amb el Dret a Decidir de la nostra comunitat com a país i com a Nació, que adjuntem a aquesta declaració.

- Considerant que el Dret a Decidir és un dret inalienable de totes les persones i pobles del món i que qualsevol govern democràtic ha de garantir l’exercici d’aquest dret, no es pot condemnar, sota cap subterfugi legal, l’actuació dels representants legítims de la població, en aplicar el mandat sorgit de les urnes de fer efectiu aquest dret.

- El desencaix entre les majories de dues comunitats diferenciades, en aquest cas l’espanyola i la catalana, s’ha de resoldre a través del diàleg i mai des de la subjugació, la força i la violència del més poderós.

Lamentem que, una vegada més en la llarga història de conflictes entre comunitats agermanades, la legalitat i la justícia no es puguin considerar sinònimes i la judicialització hagi prevalgut sobre la negociació lliure, oberta i sincera i la recerca d’un consens acceptable per les parts.

Junta Permanent de l'Acadèmia

Barcelona, 14 d’octubre de 2019La Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears reunida en data 1 d'octubre 2013

Acorda

- El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir.

- Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític.

Reclamem per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política.

- En aquest sentit, instem a que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per a l’exercici d’aquest Dret a Decidir.

- El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les opcions democràticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la seva adhesió d’institucions i associacions que ho sol·licitin.

- Reclamem exercir el Dret a Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de
l’actitud emprenedora i a l’assumpció de responsabilitats empresarials.

- Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics amb els territoris amb els quals la compartim.

- Exigir l’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.

- Les accions destinades a assolir el reconeixement del Dret a Decidir s’han de desenvolupar amb l’enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama “com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya” (EAC).

- El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d’opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

- L’exercici del Dret a Decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva d’integració a la Unió Europea revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.