L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Director/a Àrea sociosanitària de CIS Cotxeres
Publicació: 04/02/2020
Referència: 10049
Descripció:

Director/a Àrea sociosanitària de CIS Cotxeres
Ref. 2020CIS10DIRSS

Requisits imprescindibles:
Llicenciat/ada /Graduat/ada en Medicina i Cirurgia, especialitat geriatria o Grau d’infermeria, Psicologia, Treball Social, Farmàcia
Coneixement dels instruments d’informació en l’àmbit sociosanitari a Catalunya

Es valorarà:
Àmbit de coneixement especialitzat: geriatria i cures pal·liatives
Capacitat de treball en equip i flexibilitat
Experiència laboral en l’àmbit salut i social pública o privada
Disposar del Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries
Expertesa, professionalitat.
Bones aptituds per a la docència i recerca
Es posarà especial atenció en aquells aspirants que tinguin condició legal de discapacitats amb reconeixement d’algun grau de minusvalidesa

S’ofereix:
Contracte laboral indefinit
Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des hauran de lliurar la següent documentació:
1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)
A la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2020CIS10DIRSS

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: [email protected]

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 12 de febrer de 2020