Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Cap de servei d'Anatomia Patològica per a l'Hospital de Terrassa (ref.Med 264)
Publicació: 07/11/2019
Referència: 9240
Descripció:

Davant la pròxima jubilació de l’actual titular del Servei, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té necessitat de cobrir

la plaça que quedarà vacant de Cap de Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital de Terrassa. A tal efecte, es fa

pública la present convocatòria que serà oberta i per tant s’hi podran presentar com a candidats tant especialistes

interns del propi Hospital de Terrassa com professionals externs al CST.

Per optar a aquest lloc de treball es requereix disposar dels títols oficials de Llicenciat/da o Grau en Medicina i

Cirurgia i el d’Especialista en Anatomia Patològica (homologat pel Ministeri en els casos de facultatius/ves

estrangers/res que l’hagin obtingut al seu país d’origen) i acreditar experiència assistencial.

Es valorarà també la seva trajectòria acadèmica, professional, docent i de recerca i especialment la que puguin

acreditar com a responsables d’unitats o serveis de l’especialitat, habilitats en gestió d’equips i coneixement del

sector públic sanitari.

Els/les candidats/tes interessats/des hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans del CST. Hospital de

Terrassa (Crta. Torrebonica s/n 08227-Terrassa), o per mitjà de correu electrònic a l’adreça [email protected] un

currículum vitae actualitzat en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats:

a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte).

b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària).

c) Mèrits professionals (amb detall de l’activitat assistencial realitzada i els centres de treball).

d) Mèrits científics i d’investigació (amb detall de publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.).

Si reuneixen els requisits esmentats i el seu currículum es considera suficient per a l’accés al lloc convocat, els/les

candidats/tes presentats/des seran convocats/des a una entrevista personal i hauran de presentar un projecte

d’organització el servei, que hauran d’adjuntar al seu currículum.

Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial i de Recursos Humans i Gestió de

Persones del CST i representants de les societats científiques i/o col·legials de l’especialitat, convocarà els/les

candidats/tes per tal que presentin davant de l’esmentada comissió de selecció el seu projecte d’organització del

servei. Durant l’esmentat acte els/les candidats/tes podran ser preguntats/des sobre qüestions orientades a ampliar

la informació sobre els seus mèrits i competències per tal de completar la valoració de la seva idoneïtat per al lloc de

treball.

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al 15 de desembre de 2019

 

Terrassa, 31 octubre de 2019

 

LA DIRECCIÓ DEL CST