Webs d'interès

Societats |
 • Societats
  • Cures Paliatives
   • Sociedad Española de Cuidados Paliativos
  • Intervencionisme en Dolor
  • Tractament del Dolor
  • Tractament del Dolor - España
   • Sociedad Española del Dolor
  • Tractament del Dolor - USA
  • Dolor Postoperatori
   • Procedure Specific Postoperative Pain Management
  • Anestesia locoregional i Tractament del Dolor
   • Sociedad Europea de Anestesia Locoregional y Tratamiento del Dolor
  • Tractament del Dolor - USA
  • Intervencionisme en Dolor
   • American Society of Interventional Pain Physicians
  • Estudi i tractament del dolor
   • International Association for the Study of Pain
  • Anestesia i tractament del dolor
   • Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor