· Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ·MAIG 2020

INFORMACIÓ DE L'ACADÈMIA
 
Activitats Formatives de les Societats i Filials de l'Acadèmia (Serveis de Secretaria de l'Acadèmia)

Davant la circumstància actual provocada pel Covid-19, estem coordinant la celebració de reunions i sessions en format virtual amb la plataforma de l'Acadèmia, i avançant-nos al projecte que ja estàvem preparant, hem posat a disposició de les Societats i Filials la possibilitat d'organitzar els seus congressos en format on-line/virtual.

Per adaptar-nos també a aquesta situació, el Departament d'Organització d'Activitats i Congressos de l'Acadèmia hem treballat en la reorganització de les activitats formatives de les Societats i Filials. Així mateix hem continuat realitzant totes les tasques de suport administratiu i institucional per a les Societats i Filials de l’Acadèmia

 
Ajornament acte de Cloenda i Lliurament de Premis i Beques 2020

Atesa la situació provocada per la pandèmia de la SARS-CoV-2, informem que l'acte de lliurament de Premis i Beques no es podrà celebrar en la data inicialment prevista. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, es preveu que podria ser convocat el dia 20 d'octubre, data simbòlica en la qual anteriorment l’Acadèmia celebrava l'acte inaugural del curs acadèmic.

Carta del President de l'Acadèmia

veure carta

 
Ajornament Assemblea General Ordinària de socis de l'Acadèmia

L'Assemblea General Ordinària de socis, inicialment prevista pel dia 2 de juny,  no es podrà celebrar en aquesta data, atesa la situació actual provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i per tant s’ajorna l'Assemblea.

Si es pot, serà convocada de forma presencial, durant el segon semestre de l'any, en una data que comunicarem amb l’antelació estatutàriament prevista.

 
Servei de Videoconferències/Teleconferències

L'Acadèmia segueix oferint el servei per les reunions de Juntes i Grups de Treball, així com el suport administratiu i tècnic on-line necessari per al seu bon desenvolupament.

Per adaptar-nos a la circumstància actual, a més d'oferir la possibilitat de connexió telefònica, estem treballant per poder oferir-los l'ampliació del nombre de connexions (usuaris) a cada activitat, amb bona connectivitat i prestació del servei amb suport remot.

Per a la sol·licitud de Videoconferències/Teleconferències cal adreçar-se a les Secretaries de les Societats.

 
F. InterAc Salut

D’acord amb els Directors i Coordinadors dels programes formatius i en contacte amb les universitats, estem treballant per poder assolir la finalització dels cursos 2019-2020 en desenvolupament, ampliant el calendari lectiu i aplicant solucions on-line que assegurin l’assoliment dels objectius formatius i dels requisits per obtenir el certificat.

Podeu sol·licitar informació addicional a: [email protected]

 
Presentació de sol·licituds d'activitats. Curs Acadèmic 2021-2022

Ja és obert el termini de presentació de sol·licituds pel curs acadèmic 2021-2022

Els Formularis per a la Sol·licitud d'Activitats Formatives s'han de lliurar a la F. InterAc Salut abans del 15 d'octubre de 2020.

Secretaria Tècnica:
Blanca Condomines
Tel.: 93 203 11 32
[email protected]

Formulari de Sol·licitud d'Activitat Formativa

 
Informació respecte al coronavirus SARS-CoV-2

Informació rebuda del Departament de Salut:

Pla per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19.

veure informació

 
Altres beneficis pels socis

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears promou i gestiona convenis i acords de col·laboració amb diferents entitats culturals i de serveis del nostre àmbit geogràfic, que permeten gaudir d’unes condicions especials a tots els socis de l’Acadèmia.