Altres Informacions

Estadístiques Web

Visites a les webs de l'Acadèmia

Visites al portal web de l'Acadèmia durant els anys 2019, 2020 i 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2020

Visites als portals web de Societats administrats pel departament l’any 2021

Nombre de visites als portals webs de Societats administrats pel departament a l'any 2021

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Acupuntura 263 337 323 284 196 125 0 0 0 0 0 0
Al.lèrgia 750 667 1376 1336 963 886 0 0 0 0 0 0
Anestesiologia 1616 1059 1029 992 1474 2423 0 0 0 0 0 0
Angiologia 82 95 117 103 188 523 0 0 0 0 0 0
Antaomia Pat. 142 119 128 165 143 125 0 0 0 0 0 0
ATCTabac 550 731 100 60 53 32 0 0 0 0 0 0
Bioètica 76 221 467 451 147 143 0 0 0 0 0 0
C. Major Amb. 25 23 27 22 38 49 0 0 0 0 0 0
C. Màxil.lofacial 467 319 559 1609 83 104 0 0 0 0 0 0
C. Ortopèdica 2 161 657 2003 901 932 0 0 0 0 0 0
C. Toràcica 7 7 5 11 10 10 0 0 0 0 0 0
Cirurgia 195 210 133 168 234 376 0 0 0 0 0 0
Contracepció 24 28 26 15 33 28 0 0 0 0 0 0
Cures Pal.liatives 555 1278 562 668 690 464 0 0 0 0 0 0
Dermatologia 123 178 188 218 332 215 0 0 0 0 0 0
Diabetis 224 2187 595 1318 685 158 0 0 0 0 0 0
Digestologia 2107 1133 1656 2636 1212 862 0 0 0 0 0 0
Documentació M. 68 105 251 139 127 67 0 0 0 0 0 0
Dolor 359 673 809 548 155 92 0 0 0 0 0 0
Endocrinologia 90 91 126 96 111 123 0 0 0 0 0 0
Endoscòpia Dig. 37 405 32 506 42 23 0 0 0 0 0 0
ESSD 416 605 956 1007 765 641 0 0 0 0 0 0
Farmàcia Cl. 211 174 511 1722 331 267 0 0 0 0 0 0
Fisioteràpia 134 117 536 1611 143 98 0 0 0 0 0 0
Geriatria 391 402 858 556 446 308 0 0 0 0 0 0
Hematologia 186 204 282 661 368 236 0 0 0 0 0 0
Història Med. 33 30 381 377 34 16 0 0 0 0 0 0
Hospitalitz.Dom 15 11 29 24 45 20 0 0 0 0 0 0
Immunologia 338 358 601 1721 264 293 0 0 0 0 0 0
Infermeria 159 371 158 488 229 27 0 0 0 0 0 0
Infermeria COT 15 33 42 71 132 198 0 0 0 0 0 0
Innovació Simulació 10 13 5 8 7 3 0 0 0 0 0 0
M. Esport 36 38 439 1623 59 151 0 0 0 0 0 0
M. Intensiva 305 783 753 2113 2374 976 0 0 0 0 0 0
M. Interna 306 459 696 1749 338 589 0 0 0 0 0 0
M. Nuclear 57 57 62 93 85 71 0 0 0 0 0 0
M. Urgències 1024 1475 1548 1956 1209 691 0 0 0 0 0 0
Mal. Infecc. MC 166 215 269 383 446 396 0 0 0 0 0 0
Neurofisiologia 10 13 17 14 3 7 0 0 0 0 0 0
Obstetrícia 616 848 1037 551 519 585 0 0 0 0 0 0
Oncologia 149 138 143 182 219 115 0 0 0 0 0 0
Ondas de choque 363 1065 1009 884 930 576 0 0 0 0 0 0
ORL 425 396 333 497 748 565 0 0 0 0 0 0
Pediatria 3145 4780 2275 3188 2272 1472 0 0 0 0 0 0
Pneumologia 553 530 851 641 612 504 0 0 0 0 0 0
Psicol. Clínica 90 93 135 151 94 191 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria i SM 975 1085 787 1125 1137 1390 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria Inf. 322 59 46 31 44 34 0 0 0 0 0 0
Pàncrees 30 145 153 340 239 77 0 0 0 0 0 0
Rehabilitació 113 157 265 349 183 122 0 0 0 0 0 0
Salut Digital 67 56 507 431 206 76 0 0 0 0 0 0
Salut Laboral 1077 896 675 425 317 306 0 0 0 0 0 0
Salut Pública 41 67 31 34 44 31 0 0 0 0 0 0
Teràpia F. 136 126 60 50 63 55 0 0 0 0 0 0