Junta Directiva

President Andreu Sauca Balart
Vicepresidenta Christelle Serra Le Cheualier
Secretària Laura Cerrillo Gil
Vocal Balears Margalida Zuzama Juan
Vocal de Salut Laura Crespo Bulbena
Vocal d’Estrangeria Raquel Garcia Ezquerra
Vocal comunicació Cristina Benlloch Serrano