Grup de treball de primers episodis psicòtics en pacients menors de 18 anys (PEPCat-sub18)


El grup de treball de primers episodis psicòtics de la Societat catalana de Psiquiatria infantojuvenil (SCPIJ) agrupa persones que treballen en el camp de la salut mental i estan interessades en el desenvolupament de noves eines terapèutiques i abordatge d'aspectes clínics i de investigació subjacents al primer episodi psicòtic d’inici en la infancia i l’adolescència.

El primer episodi psicòtic constitueix en l'actualitat el moment clau del desenvolupament de la patologia psiquiàtrica que prediu gran part de les característiques evolutives a curt, mig i llarg termini. Gran part de les polítiques dissenyades en salut mental estan orientades a la detecció precoç, suport intensiu i global en l'inici de la patologia psiquiàtrica. En aquest context creiem que és clau la constitució d'un grup de treball específic dins de la nostra societat que permeti un espai de trobada per a tots els socis que estiguin interessats en l'àrea.

Els objectius del grup són:

Fomentar la formació clínica i investigadora en els primers episodis psicòtics d’inici a la infancia i l’adolescència.

Organitzar jornades especifiques i tallers de formació sobre primers episodis psicòtics dins de l'àmbit de societats científiques (p.ex.SCPIJ i Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM)

Interacció amb altres grups d'interès en primers episodis psicòtics (p.ex PEPCAT dintre de la SCPiSM) i altres grups de treball (p.ex. Psiconeuroendocrinología-PNECat, dintre de la SCPiSM)

Línies de desenvolupament del PEPCat-sub18


- Incloure socis de les 4 àrees geogràfiques (Bcn, Gir, Lle, Tar).

- Combinar una orientació acadèmica, investigadora i clínica.

- Valorar les sinèrgies amb el Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) sobre elements de formació acadèmica, investigadora i clínica, dins la nostra orientació multidisciplinar.

- Elaboració dins de la SCPIJ d'un resum breu de l'estat actual, amb finalitat acadèmica a professionals i breu resum per a públic en general.

- Presentació a CatSalut.

- Abordar la possibilitat d’ implentació d’estratègies de prevenció primària i millorar les de prevenció secundària dels PEP.

- Ampliar a mig termini l'àmbit d'interès a primers episodis de psicosi afectiva.

 

Membres del Grup de treball de primers episodis psicòtics en pacients menors de 18 anys (PEPCat-sub18)


Inmaculada Baeza (coordinadora). Hospital Clínic de Barcelona

Gloria Bellido, H. de Mataró

S.Batlle, CSMIJ Sant Martí/Parc de Salut Mar

V.Bote, H. de Mataró

Ester Camprodon, H.Sant Joan de Déu

Eva Daví, H. de Mataró

Laura Espinosa, H. de Manresa

Estefanía Gago, H.Parc Taulí de Sabadell

M.Liliana Ibañez, CSMIJ Martorell

Neus Illa, CSMIJ Martorell

Daniel Ilzarbe, H.Clínic de Barcelona

Maria Giralt, H. Germans Trias de Badalona

Cristina Lombardía, URPIJ Girona/H.Santa Caterina

Maria Llobet, CSMIJ Ciutat Vella/Parc de Salut Mar

Iria Méndez, CSMIJ Eixample, H. Clínic de Barcelona

Daniel Muñoz, H.Sant Joan de Déu

Àngels Piera, H.Mataró

Anna Sintes, H.Sant Joan de Déu

Gislea Sugranyes, H.Clínic de Barcelona/IDIBAPS

Paloma Varela, H.de Mataró