Imprimir
imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
XVI Congrés de la SCB Fisioteràpia

20 de novembre 2021 | Online

20-11-2021 | On Line | . (.)

09:00 - 09:15 INAUGURACIÓ

09:30 - 10:40 TAULA I

Moderador/a: Sr. Pau Farres  

Pilates en dolor inespecíficode columna

Ponent: Sra. Andrea Fiuente

L'exercici, una einaimprescindible per la millora de lasimptomatologia en l'artrosi

Ponent: Sra. Esther Mur Gimeno

Discussió

10:40 - 11:00 PAUSA-CAFÈ

11:00 - 12:10 TAULA II: Actualitzacions en el maneigconservador de l'limfedema

Moderador/a: Sra. Helena Romay  

F isioteràpia i Limfedema.evidència actual

Ponent: Dra. Rosa Maria Torres

Exercici terapèutic en ellimfedema derivat dels tractaments de elcàncer de mama. ¿Indicació ocontraindicació?

Ponent: Dra. Virginia Prieto

Responsable Unidad Fisioterapia de la AECC, Madrid.

Discussió

12:10 - 13:20 TAULA III

Moderador/a: Dr. Pedro Victor Lopez  

No sempre és espasticitat:la necessitat de diferenciar-la de ladistonia espàstica

Ponent: Sr. Javier Sánchez

Centre Europeude Neurociències

Abordatges per a la regulació de elto muscular a l'ES post-ictus

Ponent: Sra. Ortega Álvarez

Discussió

13:20 - 14:00 COMUNICACIONS LLIURES

14:00 - 15:00 PAUSA-DINAR

15:00 - 16:10 TAULA IV

Moderador/a:  Àngel Bigas  

Abord atge en fisioteràpiade les principals lesions en el pàdel.

Ponent: Sra. Blanca Bernal

Abordatge Neurofuncionalal pacient de CrossTraining

Ponent: Sr. Gerard Berenguer

Discussió

16:10 - 16:40 CLOENDA I PREMIS