Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Digestologia 
XXXI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia

27, 28 i 29 de gener de 2022 | Palau de Congressos de Girona

27-01-2022 | Foyer | . (.)

09:00 - 10:00 Acreditació i entrega de documentació

27-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

10:00 - 12:00 27è Curs de Formació en Digestologia

27-01-2022 | 10:00 - 12:00 | Sala Cambra | . (.)

27-01-2022 | Foyer | . (.)

12:00 - 12:30 Descans Cafè i Visita Expositors

27-01-2022 | Hall 1 | . (.)

12:30 - 13:30 Sessió Pòsters: MII, Endoscòpia i Pàncrees, Oncologia i Esòfag, Estómac i Trastorns Funcionals

27-01-2022 | Sala Petita | . (.)

12:30 - 13:30 L'epidemia de fetge gras no alcohòlic a Catalunya

27-01-2022 | Foyer | . (.)

13:30 - 14:30 Dinar

27-01-2022 | Sala 1 | . (.)

13:30 - 14:30 Simposi Dinar - GILEAD

27-01-2022 | Sala Assaig | . (.)

13:30 - 14:30 Simposi Dinar - JANSSEN

27-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

14:30 - 16:30 7è Taller Videofòrum d’Endoscòpia

27-01-2022 | Sala Petita | . (.)

14:30 - 16:30 7è Curs Investigació Bàsica

27-01-2022 | Foyer | . (.)

16:30 - 17:00 Descans Cafè i Visita Expositors

27-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

17:00 - 17:30 Documents de Posicionament

17:30 - 18:00 Plans Estratègics

18:00 - 19:00 Simposi Paral·lel - ABBVIE (Hepato)

27-01-2022 | Sala Petita | . (.)

18:00 - 19:00 Simposis Paral·lel - MSD (MII)

28-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

08:00 - 09:30 Sessió de Comunicacions I

28-01-2022 | Foyer | . (.)

09:30 - 10:00 Descans Cafè i Visita Expositors

28-01-2022 | Hall 1 | . (.)

10:00 - 11:00 Sessió Pòsters: Hepatitis, Cirrosi i Investigació Bàsica

28-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

10:00 - 11:00 Simposi Paral·lel - TAKEDA (MII)

28-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

11:00 - 13:00 Sessió de Comunicacions II

11:00 - 13:00 Presentació Màster

28-01-2022 | Foyer | . (.)

13:00 - 14:00 Dinar Treball

28-01-2022 | Sala Assaig | . (.)

13:00 - 14:00 Dinar Simposi - INTERCEPT PHARMA

28-01-2022 | Sala1 | . (.)

13:00 - 14:00 Simposi Dinar - PFIZER (MII)

28-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

14:00 - 17:00 Sessió de Comunicacions III

14:00 - 17:00 Simposi Programa - GE

28-01-2022 | Foyer | . (.)

17:00 - 17:30 Descans Cafè i Visita Expositors

28-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

17:30 - 18:30 Simposi Paral·lel - ABBVIE (MII)

29-01-2022 | Sala Cambra | . (.)

09:00 - 10:30 Sessió de Comunicacions IV

10:30 - 11:00 Descans Cafè i Visita Expositors

11:00 - 11:30 Assemblea General Ordinària (reservada a socis de la SCD)

11:30 - 13:00 Simposi Programa

13:00 - 13:30 Sessió Comentada Pòsters Seleccionats

13:30 - 14:00 Cloenda i lliurament Premis