Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Qualitat Assistencial 
XVll Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Dijous, 18 de juny de 2015 a la Sala d'Actes de la Fundació Puigvert

18-06-2015 | Sala d'Actes de la Fundació Puigvert | Cartagena, 345 (Barcelona)

08:30 - 09:00 Entrada i recollida de documentació

09:00 - 09:15 Inauguració - Presentació

Presentador/a: Dr. Àngel Vidal Milla  

Presidente de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial (SCQA)

Presentador/a: Dra. Helena Isábal  

Directora Àrea Activitats Bàsiques. Fundació Puigvert

09:15 - 10:20 Comunicacions i posters

Moderador/a: Dra. Esther Martínez  

Adjunta de Nefrologia. Fundació Puigvert

Moderador/a: Dra. Ma Dolores Moriano  

Directora EAP Camp de l'Arpa. CAP Maragall

10:20 - 10:45 Conferència inaugural: Desenvolupament d'un programa de gestió de qualitat a un servei clínic. Procés i resultats

Presentador/a: Dr. Àngel Vidal Milla  

President SCQA

Ponent: Dr. Josep Sánchez de Toledo  

Directyor del Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de l'Hospital de Vall d'Hebron

10:45 - 11:15 Cafè - Break

11:15 - 12:45 1a Taula rodona: Aportant coneixement per a la formació i docència dels professionals en Qualitat i Seguretat dels Pacients

Presentador/a: Dr. Joan Caparrós  

Cap Clínic d'Urologia. Fundació Puigvert

2 anys d'experiència

Ponent: Dra. Mònica Ballester

Directora de Qualitat de l'Hospital Germans Trías i Pujol

Simulacions en seguretat de pacients

Ponent: Dr. Enric Macarulla

4D Health General Director

les TIC's en Seguretat i Qualitat

Ponent: Dr. Joan Guanyabens

Director IT Health Spain PwC Consulting

Gestió i eines per recollir, emmagatzemar i difondre el coneixement sobre Seguretat i Qualitat

Ponent: Dra. Gemma Armengol

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Hospital General de Granollers

12:35 - 14:00 Comunicacions i Posters

Moderador/a: Dra. Esther Martínez  

Adjunta de Nefrologia. Fundació Puigvert

Moderador/a: Dr. Francesc Maestre  

Adjunt de Psicologia. Fundació Fuigvert

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 17:00 2a Taula rodona: experiències concretes i interessants que aporten Coneixement en la formació, docència, recerca i innovació dels professionals envers la Qualitat i Seguretat dels Pacients

Moderador/a: Dra. Anna Maria Pujol  

Adjunta d'Anestesiologia. Fundació Puigvert

Formació en la malaltia renal crònica. Llibre de consens entre l'atenció Especialitzada i l'atencio Primària

Ponent: Dra. Ma Teresa Tierno

EAP Camp de l'Arpa. CAP Maragall

Aprenentatge de la cirurgia laparoscòpica urològica al Laboratori experimental

Ponent: Dr. Josep Salvador

Cap Clínic d'Urologia. Fundació Puigvert

Avaluació de la millora en seguretat de pacients relacionada amb la cateterització venosa perifèrica

Ponent: Dra. Monserrat Llinàs

Adjunta d'Infermeria. Gerència Adjunta de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Programa de Prevenció del Suïcidi

Ponent: Dr. Lluis de Angel

Psiquiatra. Cap de Servei CSMA Dreta de l'Eixambple. CPB SSM

17:30 - 18:00 3a Taula: Millors Comunicacions de la Jornada

Moderador/a: Dr. Andreu Aloy  

Vice president de la SCQA

18:00 - 18:00 Resum de la Jornada

Ponent: Dra. Lluïsa López  

Documentalista Mèdica. Fundació Puigvert

18:00 - 18:10 Premis i Cloenda

Presentador/a: Sra. Roser Vallès  

Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Presentador/a: Dra. Esperança Martí  

Presidenta del Patronat. Fundació Puigvert