Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
44 diada Societat Catalana d'hematologia i hemoteràpia
Noves estratègies de teràpia Cel·lular en Hematologia

Divendres 27 de Novembre de 2020 | 08:00h | Auditori | L'Acadèmia - Can Caralleu

27-11-2020 | Auditori

08:00 - 08:15 Benvinguda i Introducció.

Coordinador/a: Dra. Anna Sureda Balari  

ICO Hospitalet

Coordinador/a: Dr. Manel Juan Otero  

HCB-HSJD-BST-IDIBAPS.UB, Barcelona

08:15 - 09:30 Taula 1. Estratègies Específiques de Teràpia Cel·lular en el Trasplantament de Progenitors hemopoètics

Moderador/a: Dra. Christelle Ferra Coll  

ICO Badalona

Moderador/a: Dra. Montserrat Rovira Tarrats  

Hospital Clínic

Selecció de Subpoblacions T en el Trasplantament de Progenitors Hemopoètics (30 minuts)

Ponent: Dr. Antonio Pérez Martínez

Hospital La Paz- Madrid

Utilització de les Cèl·lules Mesenquimals en el Trasplantament de Progenitores Hemopoètics (30 minuts)

Ponent: Dr. Fermin Sánchez -Guijo

Hospital Clínic Universitari Salamanca

Limfòcits T específics amb activitat anti-viral (Cas Clínic) (15 minuts)

Ponent: Dra. Glòria Lacoboni

Hospital Universitari Vall d'Hebron

09:30 - 10:00 Pausa cafè

10:00 - 11:15 Taula 2. Utilització d’anticossos monoclonals biespecífics

Moderador/a: Prof. Pablo Engel  

Universitat de Barcelona

Moderador/a: Dr. Francesc Bosch  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Anticossos multivalents i multiespecifics: estratègies de immunomodulació de nova generació en vers a la immunoteràpia del càncer

Ponent: Dr. Luís Álvarez-Vallina

Hospital 12 d'Octubre, Madrid

Leucèmia aguda limfoblàstica

Ponent: Dr. Josep M. Ribera Santasusana

ICO, Badalona

Paper dels anticossos monoclonals biespecifics en els limfomes (Cas Clínic)

Ponent: Dra. C. Maluquer

ICO-Hospitalet

11:15 - 12:30 Taula 3. Paper de les cèl·lules CART en el tractament de les malalties onco-hematològiques

Moderador/a: Dra. Anna Sureda Balari  

ICO-Hospitalet

Moderador/a: Dr. Álvaro Urbano  

HCB-IJC-IDIBAPS-UB, Barcelona

Fonaments de les cèl·lules CART (30 minuts)

Ponent: Dr. Javier Briones

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Optimització de la leucoafèresi per obtenir cèl·lules mononucleades per teràpia CART (30 minuts)

Ponent: Dr. Miquel Lozano Molero

HCP-IDIBAPS, Barcelona

Cèl·lules CART en leucèmia limfoblàstica aguda pediàtrica (Cas Clínic).(15 minuts)

Ponent: Dra. Susana Rives Sola

HSJD, Barcelona

27-11-2020 | Terrassa Acadèmia | Acadèmia (Barcelona)

12:30 - 13:30 Dinar

27-11-2020 | Auditori

13:30 - 13:45 Presentació beca Janssen 2017-2018

13:45 - 13:50 Presentació Millor Abstract Diada 2020 (10 min)

14:00 - 14:45 Conferència Magistral. Present i Futur de les Cél.lules CART

Moderador/a: Dr. Julio Delgado  

HCB, Barcelona

Ponent:  Martin Pule  

University College hospital, London

14:45 - 16:00 Taula 4. Al voltant de la immunoteràpia amb CAR-T.

Moderador/a: Dr. Jorge Sierra Gil  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Moderador/a: Dr. Manel Juan Otero  

HCB-HSJD-BST-IDIBAPS.UB, Barcelona

Organització d’una Unitat de Teràpia Cel·lular.(30 min)

Ponent: Dr. Pere Barba Suñol

Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona

Microbioma i Teràpia Cel·lular Adoptiva.(30 min)

Ponent: Dr. M. Uribe

IDIBAPS, Barcelona

Cèl·lules CART en limfomes (Cas Clínic)(15 min)

Ponent: Dr. Alberto Musseti

ICO- L'Hospitalet

16:00 - 16:15 Cloenda.

Coordinador/a: Dr. Manel Juan Otero  

HCB-HSJD-BST-IDIBAPS.UB, Barcelona

Coordinador/a: Dra. Anna Sureda Balari  

ICO, Hospitalet, Barcelona