Acadèmia
imatge entitat
Filial del Maresme 
Deprescripció en les persones grans fràgils i/o en pacients crònics complexos

Del 23 d’octubre al 27 de novembre de 2019. Aula girona mar de l'Hospital de Mataró.

Observacions: · Conèixer els principis de l'optimització de la teràpia amb medicaments.
· Conèixer la població diana. Ancians amb fragilitat i multimorbiditat.
· Conèixer el marc ètic de la Deprescripció.
· Conèixer els models de Deprescripció utilitzats en la comunitat científica.
· Adquirir les habilitats de com s'ha de deprescriure.
· Maneig de les eines i instruments per la Deprescripció.
· Maneig de la Deprescripció en Atenció primària.
· Maneig de la Deprescripció en el pacient Institucionalitzat.
· Us de la Guia Deprescripció dels inhibidors de la bomba de protons.
· Us de la Guia Deprescripció dels antihipertensiu i els antidiabètics.
· Us de la Guia Deprescripció de les benzodiazepines.
· Us de la Guia Deprescripció dels antipsicòtics.
· Us de la Guia Deprescripció dels anticolisterinàsics.
· Maneig de la Deprescripció segura al final de la vida.
· L'objectiu final és ajudar els pacients a:
o Millorar els seus resultats
o Prendre els seus medicaments correctament
o Evitar prendre medicaments innecessaris
o Reduir el malbaratament de medicaments
o Millorar la seguretat dels medicaments

23-10-2019 | 16:00 - 19:00 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró. | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Principis de l'optimització de la teràpia amb medicaments. Deprescripció. Concepte. Justificació. Població diana. Fragilitat i multimorbiditat.Marc ètic de la Deprescripció: principis i conflictes.

30-10-2019 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Un model de Deprescripció prudent. A qui deprescriure. Quan s'ha de deprescriure.Com deprescriure? Eines i instruments per la Deprescripció. Algoritmes.TALLER. Casos Clínics.

06-11-2019 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Experiència de Deprescripció. Revisió sistemàtica de la Literatura. Deprescripció en Atenció primària. Casos clínics.Deprescripció en Ortogeriatria. Casos clínics.Deprescripció en el pacient Institucionalitzat. Casos clínics.

13-11-2019 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Guia Deprescripció dels inhibidors de la bomba de protons. Casos clínics. Guia Deprescripció dels antihipertensiu i els antidiabètics. Casos clínics.TALLER. Casos Clínics.

20-11-2019 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Guia Deprescripció de les benzodiazepines. Casos clínics. Guia Deprescripció dels antipsicòtics. Casos clínics. Guia Deprescripció dels anticolisterinàsics. Casos clínics.

27-11-2019 | Aula girona mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró)

16:00 - 19:00 Deprescripció segura al final de la vida. Casos clínics de pacient fràgils amb multimorbiditat i malaltia avançada.