Imprimir
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
Curs d'Actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica

Del 17 de maig de 2017 al 21 de juny de 2017

17-05-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 1er mòdul: El diàleg bioètic

Ponent:  Josep Maria Busquets i Font  

Presentació del curs

Història i conceptes de la bioètica

Perquè ens pot ser d'utilitat la bioètica

Relacions entre bioètica i dret. Bioètica i deontologia

Els valors. Reflexions sobre valors professionals i els valors dels pacients

Els principis de la bioètica. Deures ètics que es deriven

Comitès d'ètica. Tipus de comitès d'ètica

Ponent:  Sabel Gabaldon

Metodologia de la pressa de decisions

Model assistencial i ètica de la qualitat

Ponent:  Enric Vicens Pons

24-05-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 2on mòdul: La decisió compartida

Ponent:  Montse Esquerda  

Ponent:  Francisco José Cambra Lasaosa  

Evolució de la relació clínica. Models de relació professional-malalt

Que vol dir decisions compartides

Història i evolució del consentiment informat

Requisits del i pel Consentiment situació legal, excepcions. El CI escrit

El refús al tractament La gestió dels valors ocults

31-05-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 3è mòdul: Qüestions ètico-legals sobre capacitat i competència

Ponent:  Montse Esquerda  

Ponent:  Josep Ramos  

Comunicació i informació

Competència i Capacitat, avaluació i repercussions

Les decisions per substitució. L' ingrés involuntari i altres situacions on no es pot obtenir el consentiment

Les mesures de seguretat per malalts mentals. La subjecció i restricció

Les decisions en les persones menors

Aspectes ètics de l'atenció centrada en les persones

07-06-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 4rt mòdul: Sobre els drets i els deures en l'atenció sanitària

Ponent:  Ester Busquets Alibes  

Els drets i deures dels pacients

Els canvis en la relació assistencial, la relació de cura

Canvis en les expectatives dels pacients

Privacitat, Intimitat, Confidencialitat

Aspectes socioculturals a tenir en compte

14-06-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 5è mòdul: Problemes ètics a la fi de la vida

Ponent:  German Diestre  

Opcions al final de la vida (Reordenació del esforç terapèutic, sedació)

Instruments per a la planificació de l'atenció

Les Voluntats anticipades

Aspectes ètics en les cures pal·liatives

L'eutanàsia i l'ajuda ala suïcidi medicament assistit, de què parlem

21-06-2017 | Sala 1

16:00 - 20:00 6è mòdul: Questions sobre recerca

Ponent:  Pau Ferrer Salvans  

Límits i diferencies entre recerca, innovació i assistència habitual

Aspectes ètics a considerar en la recerca en humans

Que vol dir integritat dels investigadors

Quines són les preguntes clau per participar en un assaig clínic

Que cal saber sobre l'ús de mostres biològiques en recerca biomèdica?