Imprimir


Ajut per la Realització d'un Màster Oficial o Programa de Doctorat 2019
Entitat: Associació Catalana de Diabetis
Termini: 09/11/2019
Dotació: 1.000€
Objectiu: Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera.