Imprimir


D._ Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria
Entitat: Societat Catalana de Pneumologia
Termini: 12/01/2020
Dotació: 8.000 €
Objectiu: Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.
Informació:

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria. amb una dotació de 8.000 €.

Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal.