Imprimir


Premi a la millor comunicació feta en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)
Entitat: Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Termini: 16/01/2020
Dotació: 500 euros
Objectiu: Premiar la millor publicació acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat realitzada en el darrer any natural