Activitats extraacadèmiques

Medicine and the arts: Exploring the healing interactions
Barcelona, 19 i 20 d'octubre de 2023 | UPF Edicifi Roc Boronat

Medicine and healthcare seem to be at a crossroads; some may say, reinterpreting Shakespeare that there is something rotten in the state medical education, and thus in healthcare, in general. And certainly, since the pandemic, whose vestiges are still being seen around the world, not least, in this terrifying mental health pandemic, the crisis enveloping the health care systems around the world has worsened. For the first time nurses and doctors are striking in countries in Europe (e.g., the United Kingdom); unheard of in times past.

But there is hope. The Czech poet and former president wrote beautifully about it when he said, “Either we have hope within us, or we do not. It is a dimension of the soul and is not essentially dependent on some particular observation of the world. Hope is an orientation of the spirit, an orientation of the heart. It transcends the world that is immediately experienced and is anchored somewhere beyond its horizons.”

And this seems to me where Art can play its role, and not only in healthcare and medicine but in society and societies, overall, for ‘Art is our one true global language…..it speaks to our need to reveal, heal, and transform.’2

And, in this international conference Medicine and The Arts, we just need to look at the subtitle to see our aims and objectives – to “explore healing interactions”. Art in all its multitudinous dimensions, which will be explored, discussed, debated, and ‘seen’ throughout the 3 day-conference by experts from the Arts, Doctors, students and all who care about our health and the health of this beautiful planet, can help heal. It can help us to heal the healthcare systems, to heal the health practitioner, to heal the patient, the caregiver, society.

I truly believe in the healing powers of Art, because at heart we humans are feeling beings who think and NOT the other way around. And Art makes us feel.

So, come and ‘feel’ with us, ‘think’ with us and try to heal the breaking healthcare systems.

Jonathan McFarland
President of The Doctor as a Humanist

Més informació:

https://artsmedicinesymposium.com/

 

Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget
Termini presentació: 20 d'octubre de 2023

 

Benvolguda, Benvolgut,
 
El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement (DGTSC), i  mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), convoca la segona edició dels Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget. Aquests guardons reconeixen les accions vinculades a la transferència de coneixement considerades com a casos d’èxit del sistema per la seva aportació al desenvolupament econòmic i social d’investigadors/ores o tècnics/ques individuals, juntament amb les institucions a què pertanyen. 

Els premis posen en valor persones, projectes i entitats que han demostrat un major potencial en les seves aportacions, amb una valoració significativa de l’impacte aconseguit durant la seva trajectòria investigadora, la capacitat de fer arribar el seu treball a l’aplicació pràctica i també el grau de connexió amb els/les usuaris i usuàries potencials del coneixement generat.

Els guardons consten de les 3 categories següents:

         a)   Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget al millor treball col·laboratiu d’R+D+I.
         b)   Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget a l’impuls de la transferència.
         c)   Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget a un cas d’èxit de transferència.

El premi consisteix en un diploma acreditatiu i la quantitat de 5.000 euros per a cadascuna de les categories.

Segons les bases dels premis, podran presentar-hi candidatures els/les autors/autores del treball a la categoria a); agents del sistema català de Recerca i Innovació: universitats; centres de recerca i centres tecnològics a la categoria b); les empreses o administracions públiques a la categoria c).
 
Per aquest motiu, ens adrecem a vostè amb l’objectiu que la seva institució valori l’oportunitat de presentar les candidatures que consideri convenients als premis convocats. La presentació de candidatures caldrà fer-la a través del web https://premisjoanroget.fundaciorecerca.cat, on trobarà tota la informació necessària i les bases per a presentar la candidatura en qualsevol modalitat. El termini de presentació de candidatures finalitza el divendres 20 d’octubre de 2023, a les 14.00 hores.

Amb el desig que valori positivament la convocatòria, rebi una salutació cordial.
 

Jordi Mas i Castellà
Director general
 

XXll Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana
Dies 10 i 11 de novembre de 2023 - Sabadell

XXII Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana

Societat Catalana d'Història de la Medicina

Sabadell 10 i 11 de novembre de 2023

“La història en ciències de la salut: del passat al present per projectar el futur”

https://www.historiamedicina.cat/?p=page/html/detallactivitat/id/24488/codi_entitat/021/tipus_entitat/s

Beca de Cooperació de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)
Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023

Amb l’objectiu d’impartir formació en l’àmbit de la gestión de la qualitat*, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics, cooperarà amb laboratoris clínics vinculats a ONGs.

Els candidats han de ser professionals de laboratoris clínics vinculats a ONGs, i la sol·licitud la haurà de fer la propia ONG.

La beca té caràcter internacional i podràn optar ONGs que desenvolupin activitats en païssos en vies de desenvolupament, independenment de la localització de la seva seu principal.

La dotació de la beca inclou les despeses de viatjes, manutenció i allotjament, i la data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.

Els requisits, documentació a presentar i durada de la beca es troben en la pàgina web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

*(control intern, control extern, sistemes de gestió de la qualitat, certificació de laboratoris, acreditació de laboratoris, auditories, especificacions de la qualitat, gestió del risc en la seguretat del pacient, etc.)

Beca de Formació de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)
Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023

Amb l’objectiu de fomentar la formació de professionals del laboratori clínic en l’àmbit de la gestió de la qualitat* en el laboratori clínic, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics convoca per aquest any 2023 quatre beques personals.

Els requisits, documentació a presentar i durada de les beques es troben en la pàgina web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

La dotació de cada beca es de 3.000 euros i la data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.

Beca de Recerca de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)
Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023

Amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els professionals del laboratori clínic en l’àmbit de la gestió de la qualitat* en el laboratori clínic, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics convoca per aquest any una Beca personal per realitzar un

Projecte de Recerca en un Centre Nacional sobre un tema relacionat amb la Gestió de la Qualitat.

El període de gaudi de la beca serà de 2 anys. Per tant, el projecte presentat ha de ser necessàriament limitat al treball que ha de realitzar-se durant 2 anys.

La dotació de la beca serà de 6.000 euros cada any (12.000 euros en total), amb viatges i dietes si escau.

Els requisits i la documentació a presentar es troben en la página web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

La data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.